เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
โรงเรียนเจ้าภาพกิจกรรม
ติดต่อผู้ประสานงาน(รวม)
แบบประเมินงานศิลปหัตกรรม
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2555
3 ต.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Username และ Password ที่เข้าระบบ 

โรงเรียนสามารถตรวจสอบ และแก้ไขรายชื่อ พิมพ์บัตรประจำตัว(ใช้ User และ password เดิม คลิกดู)   และติดตามข่าวสาร  โดยเข้าแสดงรายชื่อเป็นรายโรงเรียน  เลือก ตาก 2  ได้ในเว๊บไซต์การแข่งขันของระดับ  สพม.ภาคเหนือ 

 http://art62.sillapa.net/sm-north62/ 

 หากมีข้อสงสัยและซักถามติดต่อ ครูฐาปนะพงษ์ 081-0568808

 
 

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  5  ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

 
 

ตรวจสอบผลการแข่งขันแยกตามโรงเรียน พร้อมรายชื่อนักเรียน+ครู

สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ   ลำดับการแข่งขัน

 
 

ในวันแข่งขันให้ประธานกรรมการตัดสินรับเอกสารประกอบการตัดสิน ณ จุดอำนวยการสนามแข่งขันนั้นๆ

 
 

โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ว และตรวจสอบสถานที่แข่งขันอีกครั้งหนึ่ง (โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระศิลปะ)  ดูตัวอย่างบัตรและขนาดบัตร

 
 

แจ้ง Username โรงเรียนใหม่ Click  โดยใช้ Password เดิม

 
 

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ให้ติดตามหัวข้อการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ในข่าวประชาสัมพันธ์ด้านล่างอย่างสม่ำเสมอ

 
 

ให้ประธานในแต่ละกิจกรรมพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน

 
 

          

 
 

ตารางการแข่งขัน

<<กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม สพม.38(ตาก เขต 2)>>

[ 2 ตุลาคม 2555 ]    [ 3 ตุลาคม 2555 ]

แผนผังสนามแข่งขัน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ]    [ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ]

[ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ]   [ โรงเรียนราษฎร์วิทยา ]

[ โรงเรียนภัทรวิทยา ]   

 
 

สรุปจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา   สุขศึกษา 

ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1. การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีรู้รักสามัคคีสู่อาเซียน

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

3. การแข่งขันภาพไทยประเพณี และการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ประเพณีไทย

4. การสร้างสรรค์ภาพด้วยปะติด ม.ต้น หัวข้อ เศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีรู้รักสามัคคีสู่อาเซียน

6. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น/ม.ปลาย ไม่กำหนดหัวข้อ สามารถขึ้นโครงมาได้

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 09:04 น.
แจ้งข่าวฝากจากคณะกรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

แจ้งวิธีดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 00:33 น.
แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พูดสุนทรพจน์  ม.1-3  เรื่อง "ใส่ใจปรองดองเพื่อพ่อหลวงของชาวไทย"

พูดสุนทรพจน์  ม.4-6  เรื่อง "เยาวชนไทยใฝ่ใจในอาเซียน"

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 00:24 น.
การแก้ไขหรือเปลี่ยนกรรมการตัดสิน
ให้โรงเรียนที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตัดสิน แจ้งแก้ไขทาง e-mail: [email protected] ด่วน โดยสามารถตรวจสอบการแก้ไขได้ที่เมนูหลัก หัวข้อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 15:05 น.
การพิมพ์บัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน บัตรครูผู้ควบคุม และบัตรคณะกรรมการ

ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน บัตรครูผู้ควบคุม  ส่วนคณะกรรมการตัดสินให้ประธานแต่ละกิจกรรมดำเนินการ  โดยสามารถเริ่มพิมพ์ได้ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 15:00 น.
การลงทะเบียนรายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
ให้โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อ :ครูฐาปนะพงษ์ (081-0568808)
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14:54 น.
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  ในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2555 ทีมงานกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14:50 น.
 

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 904
จำนวนนักเรียน 1,878
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,143
จำนวนกรรมการ 712
ครู+นักเรียน 3,021
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,733
ประกาศผลแล้ว 163/306 (53.27%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ