หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]