หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่า 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 313 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 313 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 314 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 314 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 311 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 312 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]