หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000017 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 14 33 20
2 000019 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 8 20 14
3 000021 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 14 25 18
4 000018 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 37 86 61
5 000020 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 11 21 16
6 000005 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 38 69 38
7 000008 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 68 109 91
8 000009 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 83 205 91
9 000001 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 127 311 185
10 000010 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 56 90 75
11 000004 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 71 123 72
12 000006 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 67 184 89
13 000002 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 54 105 55
14 000007 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 89 203 124
15 000013 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 17 26 23
16 000003 โรงเรียนภัทรวิทยา 50 85 60
17 000011 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 16 23 19
18 000012 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 8 13 8
19 000014 โรงเรียนอิสลามศึกษา 16 33 16
20 000015 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 50 92 50
21 000016 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 10 22 18
รวม 904 1878 1143
3021

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]