หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก 1 อาคาร 4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก1 อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 4 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 4 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 3 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 3 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีโรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป แจ้งย้ายวัน ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับ ม.ปลาย
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีโรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก2 อาคาร 4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก2 อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก 3 อาคาร4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก3 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง อาคาร 4 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]