ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  ในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2555 ทีมงานกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14:50 น.