หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 127 102 90.27% 3 2.65% 5 4.42% 3 2.65% 113
2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 89 54 67.5% 9 11.25% 4 5% 13 16.25% 80
3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 83 39 50% 16 20.51% 8 10.26% 15 19.23% 78
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 68 31 50.82% 12 19.67% 6 9.84% 12 19.67% 61
5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 71 30 47.62% 14 22.22% 8 12.7% 11 17.46% 63
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 56 29 53.7% 15 27.78% 4 7.41% 6 11.11% 54
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 50 28 56% 9 18% 4 8% 9 18% 50
8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 67 24 43.64% 15 27.27% 1 1.82% 15 27.27% 55
9 โรงเรียนภัทรวิทยา 50 20 40.82% 12 24.49% 8 16.33% 9 18.37% 49
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 54 16 34.78% 12 26.09% 6 13.04% 12 26.09% 46
11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 38 16 47.06% 6 17.65% 5 14.71% 7 20.59% 34
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 37 14 45.16% 8 25.81% 4 12.9% 5 16.13% 31
13 โรงเรียนอิสลามศึกษา 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
15 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
16 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 11 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
17 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
18 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
19 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 17 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
20 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 14 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
21 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]