การลงทะเบียนรายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
ให้โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อ :ครูฐาปนะพงษ์ (081-0568808)
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14:54 น.