การแก้ไขหรือเปลี่ยนกรรมการตัดสิน
ให้โรงเรียนที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตัดสิน แจ้งแก้ไขทาง e-mail: sapphawit@hotmail.com ด่วน โดยสามารถตรวจสอบการแก้ไขได้ที่เมนูหลัก หัวข้อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 15:05 น.