เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2555
20 พ.ย. 2555
21 พ.ย. 2555
22 พ.ย. 2555
23 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ด่วน !

แจ้งผู้เข้าแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
ทางสพฐ.ได้มีการพิจารณาเชิญลำดับที่ 1-3
 
ที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
เข้าร่วมประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ 
รายละเอียดหน้าเว็บ www.northcm62.net
 

 
 

เกียรติบัตร Obec Awards Download ได้ตาม Link ข้างล่าง

http://www.km-cm1.net/index.php?name=news&file=readnews&id=210

 
  OBEC AWARDS
 
สรุปผลการประเมินและมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) ปี 2555  ระดับภาคเหนือ
ดาวน์โหลดเอกสารและเกียรติต่างๆ ได้ตามหมายเลขดังนี้
     1. หนังสือที่ ศธ 04047/9289 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
     2. ผลการประเมินฯ เฉพาะกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
 
Print เกียรติบัตรกรรมการกลาง 
กรรมการจัดการแข่งขัน มัธยม - ประถม  => [
Click ]

Print เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน มัธยมฯ => [
Click ]

Print เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน ประถมฯ => [
Click ]

Print เกียรติบัตรนักเรียน และ ครู ให้เข้าระบบโรงเรียนโดยใช้รหัสผ่านเดิมที่ทางเขตพื้นที่ที่สังกัดกำหนดให้ เช่นเดียวกับการลงทะเบียนแข่งขัน
 
 

ประกาศ !
ผลการประเมินคลินิคครู => [ Click ]
ผลการประเมินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน [ Click ]

ประกาศ !  ผล OBEC AWARDS
1. หนังสือนำ =>[ Click ]
2. ผลการแข่งขัน =>[ Click ] [Update 24/11/55 ]

 
   
 

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๘๘๘ /   ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จังหวัดเชียงใหม่

[ Click ]

 
 


 

 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 45
จำนวนโรงเรียน 619
จำนวนทีม 6,986
จำนวนนักเรียน 21,818
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,626
จำนวนกรรมการ 1,554
ครู+นักเรียน 32,444
ครู+นักเรียน+กรรมการ 33,998
ประกาศผลแล้ว 252/290 (86.90%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ