การพิมพ์บัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน บัตรครูผู้ควบคุม และบัตรคณะกรรมการ

ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน บัตรครูผู้ควบคุม  ส่วนคณะกรรมการตัดสินให้ประธานแต่ละกิจกรรมดำเนินการ  โดยสามารถเริ่มพิมพ์ได้ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 15:00 น.