เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2555
19 ก.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
  ประชุมกรรมการตัดสินทุกระดับวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ประชุมกรรมการตัดสินดังนี้ *****ระดับปฐมวัย,ประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ******กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) ******.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ******กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์,สังคมฯ ,ศิลปะ,สุข-พละ, กอท.พัฒนาผู้เรียน ประชุม ณ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ *****เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ประชุมกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)ทุกรายการ และการศึกษาพิเศษระดับมัธยมต้น ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่ฯ ******การศึกษพิเศษ ประชุม ณ ห้องพวงทอง สพป.เชียงราย เขต ๑  

 
การแก้ไขชื่อ-สกุล นร.ครูผู้ฝึกสอน และการลงทะเบียนนักเรียน
แจ้งโรงเรียนแก้ไขข้อมูลชื่อ - สกุล นร.และครูผู้ฝึกสอน และการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจากระบบได้ปิดการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนไปแล้ว จึงแจ้ง ให้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หรือลงทะเบียนใหม่ และให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.หรือครูผู้สอน มาทำการแก้ไขข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ภายในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 00:07 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ยึดเกณฑ์การแข่งขัน ตามประกาศของ สพฐ. ทุกรายการ
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 12:07 น.
เกณฑ์เพิ่มเติมการประดิษฐ์
รายการที่ 57 ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ - จัดเตรียมวัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันที่ สพฐ. กำหนดทุกประการ
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16:25 น.
เกณฑ์เพิ่มเติมศิลปะ
1. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด - กรอบต้องมาทำ ณ สถานที่แข่งขันเท่านั้น ไม่ให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด หรือกรอบสำเร็จรูป - วัสดุต้องเป็นวัสดุสำเร็จรูป ที่คงรูปทั้งรูปร่างและสีเท่านั้น (ห้ามใช้วัสดุสดหรือเปียก) - ภาพประติดต้องเป็นแนวระนาบ 2 มิติ **************************************** 2. ประติมากรรมลอยตัว - อนุญาตให้ใช้โครงสร้างได้ แต่งต้องมาทำ ณ สถานที่แข่งขันเท่านั้น **************************************** 3. รวม "ศิลป์สร้างสรรค์" - ไม่ให้ใช้เทคนิคปะติดในภาพ - ใช้เทคนิคสร้างภาพด้วยสีทุกชนิดตามความเหมาะสม
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16:22 น.
คำสั่งกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
ออกแล้ว******คำสั่งกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ*****ดาวน์โหลดได้ที่ E-Loader สพป.ชร 1
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 17:34 น.
ตารางการแข่งขันและผังสถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
ตารางการแข่งขันและผังสถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ดูได้ที่ e-loader สพป.ชร. 1
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 11:41 น.
การลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตามรายการที่โรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต โดยใช้ Username และPassword ได้ที่ e-loader สพป.ชร 1 หากรายการใดไม่ถูกต้องแจ้ง ศน.ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0819515650 เพื่อดำเนินการแก้ไข
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 22:26 น.
กรรมการแข่งขันทักษะระดับม.ต้น(ขยายโอกาส)
คำสั่้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะระดับม.ต้น(ขยายโอกาส) ที่ 562/55 ลว.7 ก.ย.55 ดาวน์โหลดได้ที่ e-loader สพป.เชียงราย เขต 1
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 22:23 น.
โครงงานจิตอาสาฯ
โครงงานจิตอาสาฯ ร.ร.ใดที่ส่งผลมาที่เขต ขอให้ส่งรายงานรูปเล่มไปยัง บ.บรีสฯ เพราะ บ.บรีสฯ จะเป็นผู้คัดเลือก ไม่มีการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2555 เวลา 10:54 น.
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   

อ่านต่อ ...

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 120
จำนวนทีม 1,535
จำนวนนักเรียน 3,285
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,827
จำนวนกรรมการ 682
ครู+นักเรียน 5,112
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,794
ประกาศผลแล้ว 207/319 (64.89%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ