กรรมการแข่งขันทักษะระดับม.ต้น(ขยายโอกาส)
คำสั่้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะระดับม.ต้น(ขยายโอกาส) ที่ 562/55 ลว.7 ก.ย.55 ดาวน์โหลดได้ที่ e-loader สพป.เชียงราย เขต 1
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 22:23 น.