หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 -16.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]