การลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตามรายการที่โรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต โดยใช้ Username และPassword ได้ที่ e-loader สพป.ชร 1 หากรายการใดไม่ถูกต้องแจ้ง ศน.ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0819515650 เพื่อดำเนินการแก้ไข
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 22:26 น.