สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 22 17 9 48 48 10 2 0 60
2 อนุบาลเชียงราย 19 9 8 36 41 19 6 1 66
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 15 5 2 22 26 10 10 3 46
4 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 8 6 4 18 21 12 5 4 38
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 7 15 7 29 27 19 16 11 62
6 แม่ยาววิทยา 7 9 8 24 18 15 6 4 39
7 บ้านป่าสักไก่ 7 0 1 8 9 1 1 0 11
8 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 6 7 7 20 12 18 8 2 38
9 บ้านหัวดอย 6 3 5 14 10 8 4 1 22
10 บ้านห้วยหมากเอียก 5 5 4 14 17 6 4 0 27
11 ดอยลานพิทยา 5 4 1 10 11 8 5 1 24
12 เวียงแก้ววิทยา 5 1 1 7 12 4 4 1 20
13 บ้านร่องบัวลอย 4 3 0 7 6 2 1 0 9
14 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 2 0 6 8 2 2 0 12
15 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 4 0 1 5 8 4 4 4 16
16 ผาขวางวิทยา 3 3 2 8 7 7 3 1 17
17 อนุบาลเมืองเชียงราย 2 5 3 10 12 2 2 0 16
18 บ้านดอน 2 5 2 9 11 4 8 3 23
19 บ้านเวียงเดิม 2 3 2 7 6 6 2 0 14
20 บ้านเมืองชุม 2 2 1 5 7 6 6 3 19
21 บ้านห้วยทรายขาว 2 2 0 4 5 2 3 1 10
22 บ้านรวมมิตร 2 1 4 7 5 9 1 3 15
23 บ้านร่องปลาขาว 2 1 3 6 4 5 4 3 13
24 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 1 1 4 8 9 2 1 19
25 แม่มอญวิทยา 2 1 0 3 3 8 5 4 16
26 บ้านร่องเผียว 2 0 1 3 6 1 1 2 8
27 บ้านขัวแคร่ 2 0 1 3 5 1 0 2 6
28 เชียงรายวิทยาคม 1 3 3 7 7 10 12 1 29
29 บ้านหนองหม้อ 1 3 2 6 6 2 1 2 9
30 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1 3 0 4 7 8 5 3 20
31 บ้านป่าซาง 1 2 3 6 2 9 6 2 17
32 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 2 5 4 2 1 0 7
33 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 1 1 4 6 7 3 4 3 14
34 มารีรักษ์ 1 1 2 4 3 5 1 0 9
35 บ้านจะคือ 1 1 1 3 4 3 2 2 9
36 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 6 3 0 0 9
37 บ้านโป่งเกลือ 1 1 0 2 3 1 2 5 6
38 บ้านทุ่งหลวง 1 1 0 2 2 4 1 1 7
39 บ้านเวียงกลาง 1 0 3 4 4 3 1 2 8
40 บ้านปางคึก 1 0 2 3 1 3 1 2 5
41 บ้านสมานมิตร 1 0 1 2 2 2 1 1 5
42 วิศานุสรณ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 1 3 5 0 1 8
44 อนุบาลหัวฝาย 1 0 0 1 3 1 2 0 6
45 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 1 2 3 1 2 6
46 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
47 บ้านนางแลใน 1 0 0 1 2 1 1 3 4
48 บ้านโป่งน้ำตก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านดอยฮาง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
50 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 1 0 2 2 3
51 ธารทิพย์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านปางขอน 0 4 1 5 3 3 2 1 8
53 บ้านสันต้นขาม 0 2 1 3 7 5 1 2 13
54 บ้านโป่ง 0 2 0 2 2 1 3 1 6
55 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 1 2 3 3 7 8 7 18
56 สันติวิทยา 0 1 1 2 8 3 2 0 13
57 อนุบาลดงมหาวัน 0 1 1 2 3 4 3 0 10
58 กกน้อยวิทยา 0 1 1 2 3 4 2 1 9
59 บ้านป่าซางเหนือ 0 1 0 1 5 4 5 2 14
60 อบจ.เชียงราย 0 1 0 1 4 5 4 7 13
61 อนุบาลฮ่องลี่ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
62 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
63 ห้วยพลูวิทยา 0 1 0 1 3 5 3 0 11
64 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 3 2 2 0 7
65 บ้านเวียงชัย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
66 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 1 0 1 2 0 4 1 6
67 ตชด. 0 1 0 1 2 0 3 2 5
68 บ้านถ้ำผาตอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
69 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 1 0 1 1 2 2 1 5
70 บ้านป่ารวก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 0 5 5 8 8 4 2 20
72 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 0 0 4 4 7 4 8 6 19
73 บ้านโป่งพระบาท 0 0 4 4 5 2 2 0 9
74 บ้านแม่กรณ์ 0 0 3 3 3 0 2 4 5
75 บ้านช่องลม 0 0 2 2 7 1 2 1 10
76 บ้านริมลาว 0 0 1 1 3 3 0 0 6
77 บ้านจอเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
78 บ้านจำบอน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
79 บ้านเวียงกือนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 1 1 1 6 4 1 11
81 บ้านห้วยขม 0 0 1 1 1 1 4 1 6
82 บ้านป่าแหย่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านค่ายเจริญ 0 0 1 1 1 0 2 0 3
84 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 ปิติศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 อนุบาลเวียงชัย 0 0 0 0 4 5 4 0 13
87 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 4 5 0 1 9
88 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 3 3 0 1 6
89 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
90 บ้านปงเคียน 0 0 0 0 2 4 1 3 7
91 บ้านนางแล 0 0 0 0 2 3 2 0 7
92 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
93 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
94 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 2 2 0 2 4
95 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
96 บ้านปง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
97 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านปางลาว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
100 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
101 บ้านร่องหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 5 4 4 9
105 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 0 4 6 1 10
106 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
107 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
110 บ้านผาลั้ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
111 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 173 153 137 463 572 396 273 155 1,241