ตารางการแข่งขันและผังสถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
ตารางการแข่งขันและผังสถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ดูได้ที่ e-loader สพป.ชร. 1
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 11:41 น.