สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 48 10 2 0 60
2 อนุบาลเชียงราย 41 19 6 1 66
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 27 19 16 11 62
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 26 10 10 3 46
5 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 21 12 5 4 38
6 แม่ยาววิทยา 18 15 6 4 39
7 บ้านห้วยหมากเอียก 17 6 4 0 27
8 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 12 18 8 2 38
9 เวียงแก้ววิทยา 12 4 4 1 20
10 อนุบาลเมืองเชียงราย 12 2 2 0 16
11 ดอยลานพิทยา 11 8 5 1 24
12 บ้านดอน 11 4 8 3 23
13 บ้านหัวดอย 10 8 4 1 22
14 บ้านป่าสักไก่ 9 1 1 0 11
15 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 8 9 2 1 19
16 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 8 8 4 2 20
17 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 8 4 4 4 16
18 สันติวิทยา 8 3 2 0 13
19 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 2 2 0 12
20 เชียงรายวิทยาคม 7 10 12 1 29
21 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 8 5 3 20
22 ผาขวางวิทยา 7 7 3 1 17
23 บ้านเมืองชุม 7 6 6 3 19
24 บ้านสันต้นขาม 7 5 1 2 13
25 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 7 4 8 6 19
26 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 7 3 4 3 14
27 บ้านช่องลม 7 1 2 1 10
28 บ้านเวียงเดิม 6 6 2 0 14
29 บ้านน้ำลัด 6 3 0 0 9
30 บ้านหนองหม้อ 6 2 1 2 9
31 บ้านร่องบัวลอย 6 2 1 0 9
32 บ้านร่องเผียว 6 1 1 2 8
33 บ้านรวมมิตร 5 9 1 3 15
34 บ้านป่าซางเหนือ 5 4 5 2 14
35 บ้านห้วยทรายขาว 5 2 3 1 10
36 บ้านโป่งพระบาท 5 2 2 0 9
37 บ้านขัวแคร่ 5 1 0 2 6
38 อบจ.เชียงราย 4 5 4 7 13
39 บ้านร่องปลาขาว 4 5 4 3 13
40 อนุบาลเวียงชัย 4 5 4 0 13
41 บ้านห้วยขี้เหล็ก 4 5 0 1 9
42 บ้านจะคือ 4 3 2 2 9
43 บ้านเวียงกลาง 4 3 1 2 8
44 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 4 2 1 0 7
45 อนุบาลฮ่องลี่ 4 1 1 0 6
46 บ้านโป่งฮึ้ง 4 0 0 2 4
47 แม่มอญวิทยา 3 8 5 4 16
48 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 3 7 8 7 18
49 ห้วยพลูวิทยา 3 5 3 0 11
50 มารีรักษ์ 3 5 1 0 9
51 สหศาสตร์ศึกษา 3 5 0 1 8
52 อนุบาลดงมหาวัน 3 4 3 0 10
53 กกน้อยวิทยา 3 4 2 1 9
54 บ้านปางขอน 3 3 2 1 8
55 บ้านป่าอ้อดอนชัย 3 3 0 1 6
56 บ้านริมลาว 3 3 0 0 6
57 บ้านดอยงาม 3 2 2 0 7
58 บ้านปุยคำ 3 2 1 0 6
59 บ้านโป่งเกลือ 3 1 2 5 6
60 อนุบาลหัวฝาย 3 1 2 0 6
61 บ้านแม่กรณ์ 3 0 2 4 5
62 บ้านป่าซาง 2 9 6 2 17
63 บ้านปงเคียน 2 4 1 3 7
64 บ้านทุ่งหลวง 2 4 1 1 7
65 บ้านนางแล 2 3 2 0 7
66 บ้านโป่งช้าง 2 3 1 2 6
67 บ้านชัยพฤกษ์ 2 3 1 1 6
68 บ้านสมานมิตร 2 2 1 1 5
69 บ้านเวียงชัย 2 2 1 0 5
70 ร่องเบ้อวิทยา 2 2 1 0 5
71 บ้านร่องห้า 2 2 0 2 4
72 บ้านหนองบัวแดง 2 2 0 0 4
73 บ้านโป่ง 2 1 3 1 6
74 บ้านนางแลใน 2 1 1 3 4
75 บ้านจอเจริญ 2 1 0 2 3
76 บ้านหนองบัวผาบ่ม 2 0 4 1 6
77 ตชด. 2 0 3 2 5
78 บ้านบ่อทอง 2 0 3 0 5
79 บ้านจำบอน 2 0 1 0 3
80 บ้านถ้ำผาตอง 2 0 0 1 2
81 บ้านปง 2 0 0 1 2
82 วิศานุสรณ์ 2 0 0 0 2
83 บ้านโป่งน้ำตก 2 0 0 0 2
84 บ้านเวียงกือนา 2 0 0 0 2
85 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 6 4 1 11
86 บ้านปางคึก 1 3 1 2 5
87 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1 2 2 1 5
88 บ้านป่ารวก 1 2 0 0 3
89 บ้านป่ายางหลวง 1 2 0 0 3
90 บ้านห้วยขม 1 1 4 1 6
91 บ้านดอยฮาง 1 1 1 0 3
92 บ้านป่าแหย่ง 1 1 0 0 2
93 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 0 0 2
94 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 2 2 3
95 บ้านค่ายเจริญ 1 0 2 0 3
96 บ้านปางลาว 1 0 1 1 2
97 บ้านหัวดง 1 0 1 1 2
98 ธารทิพย์ 1 0 1 0 2
99 บ้านป่ายางมน 1 0 1 0 2
100 บ้านร่องหวาย 1 0 1 0 2
101 ปิติศึกษา 1 0 0 0 1
102 บ้านทรายงาม 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำตกพัฒนา 1 0 0 0 1
104 บ้านป่าบง 0 5 4 4 9
105 อนุบาลห้วยสัก 0 4 6 1 10
106 บ้านห้วยทราย 0 2 3 2 5
107 บ้านป่าก๊อ 0 2 0 1 2
108 บ้านศรีเวียง 0 2 0 0 2
109 ห้วยเจริญวิทยา 0 1 4 0 5
110 บ้านผาลั้ง 0 1 1 2 2
111 บ้านโป่งนาคำ 0 1 1 0 2
112 บ้านสันกลาง 0 0 1 0 1
113 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 1 0
114 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 1 0
รวม 572 396 273 155 1,396