สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 31 18 9 58 57 12 2 0 71
2 อนุบาลเชียงราย 19 11 8 38 42 19 6 2 67
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 16 5 2 23 27 10 10 3 47
4 แม่ยาววิทยา 8 9 8 25 19 15 6 4 40
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 8 8 10 26 17 20 9 2 46
6 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 8 6 4 18 21 12 5 4 38
7 บ้านหัวดอย 8 3 5 16 10 12 4 1 26
8 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 7 15 7 29 27 19 16 11 62
9 บ้านป่าสักไก่ 7 0 1 8 9 1 1 0 11
10 บ้านห้วยหมากเอียก 5 5 4 14 17 6 4 0 27
11 บ้านเวียงเดิม 5 4 2 11 11 7 3 0 21
12 ดอยลานพิทยา 5 4 1 10 11 8 5 1 24
13 ผาขวางวิทยา 5 3 2 10 7 10 3 1 20
14 เวียงแก้ววิทยา 5 1 1 7 12 4 4 1 20
15 บ้านร่องบัวลอย 4 3 0 7 6 2 1 0 9
16 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 2 0 6 8 2 2 0 12
17 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 4 1 4 9 10 3 4 3 17
18 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 4 0 2 6 8 6 4 4 18
19 อนุบาลเมืองเชียงราย 3 8 4 15 17 4 3 0 24
20 บ้านปงเคียน 3 2 1 6 8 5 2 3 15
21 บ้านห้วยทรายขาว 3 2 0 5 6 2 4 1 12
22 บ้านดอน 2 5 2 9 11 4 8 3 23
23 บ้านสันต้นขาม 2 4 2 8 11 6 1 2 18
24 บ้านเมืองชุม 2 2 1 5 7 6 6 3 19
25 บ้านนางแลใน 2 2 1 5 6 1 2 3 9
26 บ้านรวมมิตร 2 1 4 7 5 9 1 3 15
27 บ้านร่องปลาขาว 2 1 3 6 4 5 4 3 13
28 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 1 1 4 8 9 2 1 19
29 บ้านร่องเผียว 2 1 1 4 6 3 2 2 11
30 แม่มอญวิทยา 2 1 0 3 3 8 5 4 16
31 บ้านขัวแคร่ 2 0 1 3 5 2 0 3 7
32 บ้านสมานมิตร 2 0 1 3 3 2 1 1 6
33 บ้านดอยฮาง 2 0 0 2 2 3 1 0 6
34 เชียงรายวิทยาคม 1 3 3 7 7 10 12 1 29
35 บ้านหนองหม้อ 1 3 2 6 6 2 1 2 9
36 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1 3 0 4 7 8 5 3 20
37 บ้านป่าซาง 1 2 3 6 2 9 6 2 17
38 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 2 5 4 2 1 0 7
39 บ้านทุ่งหลวง 1 2 1 4 3 6 1 2 10
40 มารีรักษ์ 1 1 2 4 3 5 1 0 9
41 บ้านจะคือ 1 1 1 3 4 3 2 2 9
42 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 6 3 0 0 9
43 บ้านโป่งเกลือ 1 1 0 2 3 1 2 5 6
44 บ้านป่ารวก 1 1 0 2 2 2 0 0 4
45 บ้านเวียงกลาง 1 0 3 4 4 3 1 2 8
46 บ้านปางคึก 1 0 2 3 1 3 1 2 5
47 วิศานุสรณ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
48 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 1 3 5 0 1 8
49 อนุบาลหัวฝาย 1 0 0 1 3 1 2 0 6
50 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 1 2 3 1 2 6
51 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
52 บ้านโป่งน้ำตก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 1 0 2 2 3
54 ธารทิพย์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
55 บ้านปางขอน 0 4 1 5 3 3 2 1 8
56 บ้านโป่ง 0 2 0 2 2 1 3 1 6
57 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 1 2 3 3 7 8 7 18
58 สันติวิทยา 0 1 1 2 8 3 2 0 13
59 อนุบาลดงมหาวัน 0 1 1 2 3 4 3 0 10
60 กกน้อยวิทยา 0 1 1 2 3 4 2 1 9
61 บ้านนางแล 0 1 1 2 3 4 2 0 9
62 บ้านป่าซางเหนือ 0 1 0 1 6 5 6 2 17
63 อบจ.เชียงราย 0 1 0 1 4 5 4 7 13
64 อนุบาลฮ่องลี่ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
65 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
66 ห้วยพลูวิทยา 0 1 0 1 3 5 3 0 11
67 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 3 2 2 0 7
68 บ้านเวียงชัย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
69 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 1 0 1 2 0 4 1 6
70 ตชด. 0 1 0 1 2 0 3 2 5
71 บ้านถ้ำผาตอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
72 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 1 0 1 1 2 2 1 5
73 บ้านป่าก๊อ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
74 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 0 5 5 8 8 4 2 20
75 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 0 0 4 4 7 4 8 6 19
76 บ้านโป่งพระบาท 0 0 4 4 5 2 2 0 9
77 บ้านแม่กรณ์ 0 0 3 3 3 0 2 4 5
78 บ้านช่องลม 0 0 2 2 7 1 2 1 10
79 บ้านค่ายเจริญ 0 0 2 2 1 1 2 1 4
80 บ้านริมลาว 0 0 1 1 3 3 0 0 6
81 บ้านจอเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
82 บ้านจำบอน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
83 บ้านเวียงกือนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
84 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 1 1 1 6 4 1 11
85 บ้านห้วยขม 0 0 1 1 1 1 4 1 6
86 บ้านป่าแหย่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
87 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
88 ปิติศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 อนุบาลเวียงชัย 0 0 0 0 4 6 4 0 14
90 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 4 5 0 1 9
91 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 3 3 0 1 6
92 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
93 บ้านชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
94 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 บ้านร่องห้า 0 0 0 0 2 2 0 2 4
96 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
97 บ้านปง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
98 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านปางลาว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
101 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
102 บ้านร่องหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 5 4 4 9
106 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 0 4 7 1 11
107 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
108 บ้านศรีเวียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
110 บ้านผาลั้ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
111 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 207 171 148 526 624 425 282 159 1,331