หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 73 57 80.28% 12 16.9% 2 2.82% 0 0% 71
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 71 42 60.87% 19 27.54% 6 8.7% 2 2.9% 69
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 75 27 36.99% 19 26.03% 16 21.92% 11 15.07% 73
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 53 27 54% 10 20% 10 20% 3 6% 50
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 42 21 50% 12 28.57% 5 11.9% 4 9.52% 42
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 46 19 43.18% 15 34.09% 6 13.64% 4 9.09% 44
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 49 17 35.42% 20 41.67% 9 18.75% 2 4.17% 48
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 28 17 62.96% 6 22.22% 4 14.81% 0 0% 27
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 25 17 70.83% 4 16.67% 3 12.5% 0 0% 24
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 21 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา 25 11 44% 8 32% 5 20% 1 4% 25
12 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 23 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
13 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 21 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
14 โรงเรียนบ้านดอน 28 11 42.31% 4 15.38% 8 30.77% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านหัวดอย 28 10 37.04% 12 44.44% 4 14.81% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 21 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
17 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 20 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
19 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 23 8 36.36% 8 36.36% 4 18.18% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 23 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
21 โรงเรียนบ้านปงเคียน 19 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนสันติวิทยา 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
24 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 30 7 23.33% 10 33.33% 12 40% 1 3.33% 30
25 โรงเรียนผาขวางวิทยา 22 7 33.33% 10 47.62% 3 14.29% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 24 7 30.43% 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 23
27 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 22 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 25 7 28% 4 16% 8 32% 6 24% 25
29 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 21 6 31.58% 5 26.32% 6 31.58% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 14 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านนางแลใน 13 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
37 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 19 5 27.78% 9 50% 1 5.56% 3 16.67% 18
38 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
40 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 15 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
41 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 20 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
42 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 16 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
43 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านจะคือ 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
46 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
49 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 20 3 15% 8 40% 5 25% 4 20% 20
50 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 27 3 12% 7 28% 8 32% 7 28% 25
51 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
53 โรงเรียนมารีรักษ์ 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
56 โรงเรียนกกน้อยวิทยา 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านนางแล 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านปางขอน 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านปุยคำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 11 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
65 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
67 โรงเรียนบ้านป่าซาง 19 2 10.53% 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 19
68 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
74 โรงเรียนบ้านป่ารวก 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านโป่ง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
78 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนตชด. 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านปง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวิศานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 12 1 8.33% 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 12
88 โรงเรียนบ้านปางคึก 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านห้วยขม 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านปางลาว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนธารทิพย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านร่องหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนปิติศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 0 0% 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 13
106 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 13 0 0% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
108 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
111 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]