โครงงานจิตอาสาฯ
โครงงานจิตอาสาฯ ร.ร.ใดที่ส่งผลมาที่เขต ขอให้ส่งรายงานรูปเล่มไปยัง บ.บรีสฯ เพราะ บ.บรีสฯ จะเป็นผู้คัดเลือก ไม่มีการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2555 เวลา 10:54 น.