สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 57 12 2 0 71
2 อนุบาลเชียงราย 42 19 6 2 67
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 27 19 16 11 62
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 27 10 10 3 47
5 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 21 12 5 4 38
6 แม่ยาววิทยา 19 15 6 4 40
7 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 17 20 9 2 46
8 บ้านห้วยหมากเอียก 17 6 4 0 27
9 อนุบาลเมืองเชียงราย 17 4 3 0 24
10 เวียงแก้ววิทยา 12 4 4 1 20
11 ดอยลานพิทยา 11 8 5 1 24
12 บ้านเวียงเดิม 11 7 3 0 21
13 บ้านสันต้นขาม 11 6 1 2 18
14 บ้านดอน 11 4 8 3 23
15 บ้านหัวดอย 10 12 4 1 26
16 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 10 3 4 3 17
17 บ้านป่าสักไก่ 9 1 1 0 11
18 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 8 9 2 1 19
19 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 8 8 4 2 20
20 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 8 6 4 4 18
21 บ้านปงเคียน 8 5 2 3 15
22 สันติวิทยา 8 3 2 0 13
23 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 2 2 0 12
24 เชียงรายวิทยาคม 7 10 12 1 29
25 ผาขวางวิทยา 7 10 3 1 20
26 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 8 5 3 20
27 บ้านเมืองชุม 7 6 6 3 19
28 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 7 4 8 6 19
29 บ้านช่องลม 7 1 2 1 10
30 บ้านป่าซางเหนือ 6 5 6 2 17
31 บ้านร่องเผียว 6 3 2 2 11
32 บ้านน้ำลัด 6 3 0 0 9
33 บ้านห้วยทรายขาว 6 2 4 1 12
34 บ้านหนองหม้อ 6 2 1 2 9
35 บ้านร่องบัวลอย 6 2 1 0 9
36 บ้านนางแลใน 6 1 2 3 9
37 บ้านรวมมิตร 5 9 1 3 15
38 บ้านโป่งพระบาท 5 2 2 0 9
39 บ้านขัวแคร่ 5 2 0 3 7
40 อนุบาลเวียงชัย 4 6 4 0 14
41 อบจ.เชียงราย 4 5 4 7 13
42 บ้านร่องปลาขาว 4 5 4 3 13
43 บ้านห้วยขี้เหล็ก 4 5 0 1 9
44 บ้านจะคือ 4 3 2 2 9
45 บ้านเวียงกลาง 4 3 1 2 8
46 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 4 2 1 0 7
47 อนุบาลฮ่องลี่ 4 1 1 0 6
48 บ้านโป่งฮึ้ง 4 0 0 2 4
49 แม่มอญวิทยา 3 8 5 4 16
50 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 3 7 8 7 18
51 บ้านทุ่งหลวง 3 6 1 2 10
52 ห้วยพลูวิทยา 3 5 3 0 11
53 มารีรักษ์ 3 5 1 0 9
54 สหศาสตร์ศึกษา 3 5 0 1 8
55 อนุบาลดงมหาวัน 3 4 3 0 10
56 กกน้อยวิทยา 3 4 2 1 9
57 บ้านนางแล 3 4 2 0 9
58 บ้านปางขอน 3 3 2 1 8
59 บ้านป่าอ้อดอนชัย 3 3 0 1 6
60 บ้านริมลาว 3 3 0 0 6
61 บ้านดอยงาม 3 2 2 0 7
62 บ้านสมานมิตร 3 2 1 1 6
63 บ้านปุยคำ 3 2 1 0 6
64 บ้านโป่งเกลือ 3 1 2 5 6
65 อนุบาลหัวฝาย 3 1 2 0 6
66 บ้านแม่กรณ์ 3 0 2 4 5
67 บ้านป่าซาง 2 9 6 2 17
68 บ้านโป่งช้าง 2 3 1 2 6
69 บ้านชัยพฤกษ์ 2 3 1 1 6
70 บ้านดอยฮาง 2 3 1 0 6
71 บ้านเวียงชัย 2 2 1 0 5
72 ร่องเบ้อวิทยา 2 2 1 0 5
73 บ้านร่องห้า 2 2 0 2 4
74 บ้านป่ารวก 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองบัวแดง 2 2 0 0 4
76 บ้านโป่ง 2 1 3 1 6
77 บ้านจอเจริญ 2 1 0 2 3
78 บ้านหนองบัวผาบ่ม 2 0 4 1 6
79 ตชด. 2 0 3 2 5
80 บ้านบ่อทอง 2 0 3 0 5
81 บ้านจำบอน 2 0 1 0 3
82 บ้านถ้ำผาตอง 2 0 0 1 2
83 บ้านปง 2 0 0 1 2
84 วิศานุสรณ์ 2 0 0 0 2
85 บ้านโป่งน้ำตก 2 0 0 0 2
86 บ้านเวียงกือนา 2 0 0 0 2
87 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 6 4 1 11
88 บ้านปางคึก 1 3 1 2 5
89 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1 2 2 1 5
90 บ้านป่าก๊อ 1 2 0 1 3
91 บ้านป่ายางหลวง 1 2 0 0 3
92 บ้านห้วยขม 1 1 4 1 6
93 บ้านค่ายเจริญ 1 1 2 1 4
94 บ้านป่าแหย่ง 1 1 0 0 2
95 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 0 0 2
96 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 2 2 3
97 บ้านปางลาว 1 0 1 1 2
98 บ้านหัวดง 1 0 1 1 2
99 ธารทิพย์ 1 0 1 0 2
100 บ้านป่ายางมน 1 0 1 0 2
101 บ้านร่องหวาย 1 0 1 0 2
102 ปิติศึกษา 1 0 0 0 1
103 บ้านทรายงาม 1 0 0 0 1
104 บ้านน้ำตกพัฒนา 1 0 0 0 1
105 บ้านป่าบง 0 5 4 4 9
106 อนุบาลห้วยสัก 0 4 7 1 11
107 บ้านห้วยทราย 0 2 3 2 5
108 บ้านศรีเวียง 0 2 0 0 2
109 ห้วยเจริญวิทยา 0 1 4 0 5
110 บ้านผาลั้ง 0 1 1 2 2
111 บ้านโป่งนาคำ 0 1 1 0 2
112 บ้านสันกลาง 0 0 1 0 1
113 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 1 0
114 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 1 0
รวม 624 425 282 159 1,331