เกณฑ์เพิ่มเติมศิลปะ
1. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด - กรอบต้องมาทำ ณ สถานที่แข่งขันเท่านั้น ไม่ให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด หรือกรอบสำเร็จรูป - วัสดุต้องเป็นวัสดุสำเร็จรูป ที่คงรูปทั้งรูปร่างและสีเท่านั้น (ห้ามใช้วัสดุสดหรือเปียก) - ภาพประติดต้องเป็นแนวระนาบ 2 มิติ **************************************** 2. ประติมากรรมลอยตัว - อนุญาตให้ใช้โครงสร้างได้ แต่งต้องมาทำ ณ สถานที่แข่งขันเท่านั้น **************************************** 3. รวม "ศิลป์สร้างสรรค์" - ไม่ให้ใช้เทคนิคปะติดในภาพ - ใช้เทคนิคสร้างภาพด้วยสีทุกชนิดตามความเหมาะสม
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16:22 น.