เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 พ.ย. 2555
29 พ.ย. 2555
30 พ.ย. 2555
1 ธ.ค. 2555
2 ธ.ค. 2555
6 ธ.ค. 2555
7 ธ.ค. 2555
8 ธ.ค. 2555
9 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 

 ดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว ตั้งแต่ 25 ธ.ค.55 เป็นต้นไป  

(ยกเว้น OBEC AWARDS อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ)

      ผู้ประสานงาน OBEC AWARDS

  น.ส.มยุรี  เหมือนพันธุ์  089-7182704

  นายประสาท  ขันชัยภูมิ  086-2488658

  นายมานพ  ปัทมปราณี  801-7200846

 

 
 

 
 

@@   เริ่มประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 6 ธันวาคม 2555

เวลา 15:30 น.

 
 

♦♦  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

♦♦  ตารางการแข่งขัน (เฉพาะกิจ)  กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6

♦♦  รายละเอียดเกณฑ์การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย (แก้ไข)

♦♦  ปัญหาอุปสรรควันแรกของการแข่งขัน

♦♦  สรุประบบลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน ESAN 62

♦♦  เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เรียนร่วม)

♦♦  รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

♦♦  การจัดสายการแข่งขัน A-Math

♦♦  การแข่งขัน OBEC AWARDS กิจกรรมครูยอดเยี่ยม (เรียนร่วม)

♦♦  รายละเอียดเพิ่มเติม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

♦♦  หัวข้อสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

♦♦  เปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขัน โปรแกรม GSP

♦♦  แบบฟอร์มกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน

 

 
  เนื่องจากกิจกรรมดนตรีไทย มีการจัดลำดับการแข่งขันไม่เหมือนกิจกรรมอื่น จึงทำให้ข้อมูลลำดับและวันเวลาการแข่งในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบวันเวลาและลำดับการแข่งจาก สูจิบัตรการแข่งขัน หรือ ดูได้จากที่นี่  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

  โรงเรียน/เขตพื้นที่ สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนได้แล้ว

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

 บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน ยังไม่เปิดให้พิมพ์  เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 OBEC AWARDS  สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้ว  โดยรางวัลระดับสถานศึกษาให้ลงทะเบียนจุดเดียวกับลงทะเบียนนักเรียน  ส่วนระดับเขตพื้นที่ลงทะเบียนในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 

บรรยากาศฝ่ายประมวลผล ยืนยันผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
 
   

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 6,157
จำนวนทีม 15,417
จำนวนนักเรียน 49,670
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 24,502
จำนวนกรรมการ 1,807
ครู+นักเรียน 74,172
ครู+นักเรียน+กรรมการ 75,979
ประกาศผลแล้ว 319/319 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ