ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.75 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 71.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67.85 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 67.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 66.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 64.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.5 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 62.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.25 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 61.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 61.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60.75 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60.5 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 60.5 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 58.25 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 57.25 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 56.75 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 55.75 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด สพป. ยโสธร เขต 1 55.75 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 54.75 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 53.25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52.97 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 52.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 52.5 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 1 51.75 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 51.75 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 51.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 51.25 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 50.25 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 49.75 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 48.75 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 48 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 47.25 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 47 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร เขต 1 45.5 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 45 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 42.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 42 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 42 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 41.75 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ เขต 1 39.5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 36.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 29.75 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 23.25 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน