หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
2 000006 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
3 000003 จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 000004 จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 000012 ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล, สนง.,เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6. ส.1-3. เต็นท์ 2 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
6 000013 ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล, สนง.,เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6. ส.1-3. เต็นท์ 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
7 000018 โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล ห้อง อ.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30 แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-20 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 21-40 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 41-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
8 000019 โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ร.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30 แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-20 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 21-40 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 41-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
9 000022 จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
10 000023 จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
11 000026 แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล+ สนง.+เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6+ ส.1-3 +เต็นท์ 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
12 000027 แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล+ สนง.+เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6+ ส.1-3 +เต็นท์ 2 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
13 000033 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
14 000034 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
15 000048 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
16 000050 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
17 000067 แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
18 000068 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722, 725-726 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
20 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
21 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
22 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,4 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
23 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,4 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
24 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
25 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
-
26 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
27 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
28 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
30 000044 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
31 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
32 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 30 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
-
33 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
-
34 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 29 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
-
35 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 29 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
-
36 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
-
37 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]