ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 79.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 สพป. ยโสธร เขต 1 76.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.4 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ เขต 1 75.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 75.2 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.6 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.6 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 74.6 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 74.6 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.4 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.4 เงิน 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 74.4 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 73.8 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.8 เงิน 31  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.8 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 73.8 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.8 เงิน 31  
36 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 73.4 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.4 เงิน 36  
38 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.2 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน "ราษฎร์สงเคระห์" สพป. มุกดาหาร เขต 1 73.2 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 40  
42 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 72.4 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.8 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 71.6 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.4 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.8 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 70.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.4 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.4 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69.8 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.6 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.4 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69.2 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 68.4 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.2 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66.2 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 64.8 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59.2 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 54.6 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน