หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 322-323 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 326-327 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 332-335 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมเก่า (โรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-20 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 21-40 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 41-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมใหม่ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00 แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-20 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 21-40 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 41-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]