ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
13 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 8  
14 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ เขต 1 54 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 54 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 53 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน สพป. อุดรธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 53 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 53 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 51 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 53  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 49 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 47 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : เนื่องจากมีบุคคลที่จิตไม่ปกติ เข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผลการแข่งขันที่ประกาศไปคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน