เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
   
 
ถ่ายทอดสดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ของมัธยมศึกษา สพม.

 
 

****ประกาศ***
         ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน  DOWNLOAD ไฟล์คำสั่ง และไฟล์รายชื่อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อขออนุญาตโรงเรียนต้นสังกัด (สำหรับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการส่งให้ภายหลัง)

[หนังสือขอเชิญเป็นคณะกรรมการ  พร้อมคำสั่ง สพม.18]                                

[ภาษาไทย]
[คณิตศาสตร์]
[วิทยาศาสตร์]
[สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]
[สุขศึกษา และพลศึกษา]
[ศิลปะ]
[การงานอาชีพ และเทคโนโลยี]
[ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]

 
  กำหนดสถานที่รายงานตัว รายการแข่งขันเครื่องบินและอากาศยาน  
 

แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

***ประกาศ***
1.  สพม.ปิดระบบการลงทะเบียนการแข่งขัน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555
2.  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันทุกประเภทตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
      สถานที่การแข่งขันให้ถูกต้อง  หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
      ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

 
  ***ประกาศสำหรับการแข่งขันขับขานประสานเสียง ***
ขอให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขันนำสกอร์เพลง ( Full Score ) มา 3 ชุด ด้วย 
***ประชาสัมพันธ์ข่าวจากสาระศิลปะ *** 
1. ขนาดของเวทีที่ใช้ในการแข่งขัน ส่วนนักร้องและการแสดง กว้าง x ยาว 5 x 14 ม. 
ส่วนนักดนตรี 3 x 9 ม.
ตารางแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก 
[วันที่ 10 ธันวาคม 2555]
[วันที่ 11 ธันวาคม 2555]
[วันที่ 12 ธันวาคม 2555]
ประเภททีม ข
[วันที่ 10 ธันวาคม 2555] 
[วันที่ 11 ธันวาคม 2555]
[วันที่ 12 ธันวาคม 2555]
 
   
   
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 


                                     ***คลิ๊กกรอกแบบสอบถาม***

                                      ***รายงานการกรอกแบบสอบถาม***


 
 

1. โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ

2. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
       ***ตารางการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฎศิลป์)***
       ***แผนที่การเดินทาง(สถานที่แข่งขัน)***
       ***แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน***
       ***ที่พักใกล้เคียง***

3. โรงเรียนระยองวิทยาคม
       *** ภาษาต่างประเทศ
       *** คณิตศาสตร์

4. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
     

5. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล
     *** ตารางกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
     *** แผนผังโรงเรียน
     *** แผนผังห้องแข่งขัน
     *** เอกสารขอเบิกค่าพาหนะ
     *** ลำดับที่ สพม.ที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน
     *** หนังสือเชิญประชุม

6. โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

7. โรงเรียนวัดป่าประดู่

8. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

9. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 
 

***กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมฯ
***ลำดับที่ สพม.ที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน
***รายการแสดงเวทีกลาง

 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน
โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน
ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีม
ของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก
 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู
พิมพ์ Username Password  แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต
โดยส่งเป็นรายโรงเรียน
 
 

 

*****ประกาศแจ้ง สพม.ทุก สพม.*****
แจ้ง สพม.ที่ดำเนินการพิมพ์ Username และ Password ให้โรงเรียนที่
เป็นตัวแทนการแข่งขัน ก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินการพิมพ์
Username และ Password ให้โรงเรียนใหม่ โดยดำเนินการ ดังนี้
(สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ)
1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ
2. ที่รายการ (ซ้ายมือ)   คลิ๊กที่  "พิมพ์ Username และ Password"
3. แล้วส่งให้โรงเรียนใช้ Username และ Password ใหม่นี้

 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 890
จำนวนทีม 8,359
จำนวนนักเรียน 27,235
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 12,908
จำนวนกรรมการ 1,185
ครู+นักเรียน 40,143
ครู+นักเรียน+กรรมการ 41,328
ประกาศผลแล้ว 259/290 (89.31%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ