หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ลำดับที่ 1-25 ห้อง 543 ลำดับที่ 26-51 ห้อง 544 10 ธ.ค. 2555 09.30-12.00 ผู้ประสานงาน นางกนิษฐา เลิศมงคล 086-8406771
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ลำดับที่ 1-25 ห้อง 545 ลำดับที่ 26-51 ห้อง 546 10 ธ.ค. 2555 09.30-12.00 ผู้ประสานงาน นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร 081-7331256
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 3 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-10 ห้อง 333 เวลา 09.30-12.00 /ลำดับที่ 11-20 ห้อง 334 เวลา 13.30-16.00/ **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 21-30 ห้อง 333 เวลา 09.30-12.00 / ลำดับที่ 31-40 ห้อง 334 เวลา 13.30-16.00 ชั้น ***วันที่ 12 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 41-51 ห้อง 333 เวลา 09.30-12.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 52
09.30-16.00 ผู้ประสานงาน น.ส.สุชีรา ศุภพิมลวรรณ 081-6875060
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 3 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-10 ห้อง 335 เวลา 09.30-12.00 /ลำดับที่ 11-20 ห้อง 336 เวลา 13.30-16.00 / **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 21-30 ห้อง 335 เวลา 09.30-12.00 /ลำดับที่ 31-40 ห้อง 336 เวลา 13.30-16.00 ชั้น **วันที่ 12 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 41-51 ห้อง 335 เวลา 09.30-12.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 52
09.30-16.00 ผู้ประสานงาน น.ส.สถาพร บุตรใสย์ 087-1895895
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 2 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เวลา 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-17 ห้อง 211 ลำดับที่ 18-34 ห้อง 226 ลำดับที่ 35-51 ห้อง 236 10 ธ.ค. 2555 09.30-12.00 ผู้ประสานงาน นางนิศา มีมงคล 089-6710019
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-17 ห้อง 211 ลำดับที่ 18-34 ห้อง 226 ลำดับที่ 35-51 ห้อง 236 11 ธ.ค. 2555 09.30-12.00 ผู้ประสานงาน น.ส.สุชาดา สวัสดี 089-0324100
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ลำดับที่ 1-51 ห้อง 517 เวลา 09.30-12.00 10 ธ.ค. 2555 09.30-12.00 ผู้ประสานงาน น.ส.ศิริพร ฉัตรอินทร์ 088-2114395
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ลำดับที่ 1-54 ห้อง 517 เวลา 13.30-16.00 10 ธ.ค. 2555 13.30-16.00 ผู้ประสานงาน นางธนาภรณ์ โคตรนารา 081-0045045


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]