หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ห้อง 523(ลำดับที่ 1-26), ห้อง 524 (ลำดับที่ 27-51) 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสันทนี อิทธิพงษ์ 089-6025520
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ห้อง 525 (ลำดับที่ 1-26), ห้อง 526 (ลำดับที่ 27-51) 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสันทนี อิทธิพงษ์ 089-6025520
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ห้อง 532 (ลำดับที่ 1-26), ห้อง 533 (ลำดับที่ 27-51) 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสันทนี อิทธิพงษ์ 089-6025520
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น - ห้อง 534 (ลำดับที่ 1-26), ห้อง 535 (ลำดับที่ 27-51) 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสันทนี อิทธิพงษ์ 089-6025520
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย เวทีหอประชุม(ท่อง) ห้อง เก็บตัวอาคาร 1 สีชมพู ห้อง 115 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. (ลำดับที่ 1-26), 13.00 น. (ลำดับที่ 27-51) ผู้ประสานงาน นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์ 085-2610374
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย เวทีโรงอาหาร(ท่อง) ห้อง เก็บตัวอาคาร 1 สีชมพู ห้อง 113 10 ธ.ค. 2555 09.00 น. (ลำดับที่ 1-26), 13.00 น. (ลำดับที่ 27-51) ผู้ประสานงาน นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์ 085-2610374
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ห้อง ลำดับที่ 1-26 เก็บตัวห้อง 524 แข่งขัน ห้อง 528, ลำดับที่ 27-51 เก็บตัวห้อง 524 แข่งขัน ห้อง 528 11 ธ.ค. 2555 09.00 น. (ลำดับที่ 1-26), 13.00 น. (ลำดับที่ 27-51) ผู้ประสานงาน นางฉลวย ยืนวงษ์ 081-7823162
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ตึกสีเขียว ห้อง ลำดับที่ 1-26 เก็บตัวห้อง 534 แข่งขัน ห้อง 538, ลำดับที่ 27-51 เก็บตัวห้อง 534 แข่งขัน ห้อง 538 11 ธ.ค. 2555 09.00 น. (ลำดับที่ 1-26), 13.00 น. (ลำดับที่ 27-51) ผู้ประสานงาน นางฉลวย ยืนวงษ์ 081-7823162
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 3 ตึกสีม่วง ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน น.ส.อรนุช สีสด 086-6080549
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 3 ตึกสีม่วง ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน น.ส.อรนุช สีสด 086-6080549


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]