หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ล่าง 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูมลิวัลย์ สินรัตน์ 087-7045078
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ล่าง 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ล่าง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูมลิวัลย์ สินรัตน์ 087-7045078
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ล่าง 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูเทวัญ นราธาวา 081-9828038
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 12 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูศิวพร สีหาแสน 086-2209165
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 12 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูศิวพร สีหาแสน 086-2209165
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูศิวพร สีหาแสน 086-2209165
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณอาคารการงานอาชีพ ถึง บริเวณอาคาร อบจ. 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
13 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ อ.เทวัญ นราธาวา 081-9828038
14 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ อ.ยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
15 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 12 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ อ.เทวัญ นราธาวา 081-9828038
16 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บริเวณโดมหน้าศูนย์อาหาร 12 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ ครูยุวดี วงษ์สว่าง 089-8325561
17 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง 12 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูมลิวัลย์ สินรัตน์ 087-7045078
18 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง 12 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้รับผิดชอบ ครูมลิวัลย์ สินรัตน์ 087-7045078
19 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT1, IT2 10 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
20 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT1, IT2 12 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 0888376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
21 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT3, IT4 10 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
22 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT5, IT6 10 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
23 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT7, IT8 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา l 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
24 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT1, IT2 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
25 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT4, IT6 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
26 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ห้อง คอม IT3, IT5 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ห้อง คอม IT3, IT4 12 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา l 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร1 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 52
09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา l 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149 !! ให้ทุกทีมส่งเล่มรายงาน มาที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภายใน 26 พ.ย. 2555 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร2 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 52
09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา l 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149 !! ให้ทุกทีมส่งเล่มรายงาน มาที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภายใน 26 พ.ย. 2555 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT5, IT6 12 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ห้อง คอม IT7, IT8 10 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา 088-8376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149
32 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 12 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686 วันที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ให้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน และประชุมทีม แบ่งสายแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 ให้มาประกอบหุ่นยนต์ (บังคับมือ) และทดสอบสนาม
33 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686 วันที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ให้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน และประชุมทีม แบ่งสายแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 ให้มาประกอบหุ่นยนต์ (บังคับมือ) และทดสอบสนาม
34 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 12 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686 วันที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ให้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน และประชุมทีม แบ่งสายแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 ให้มาประกอบหุ่นยนต์ (บังคับมือ) และทดสอบสนาม
35 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686 วันที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ให้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน และประชุมทีม แบ่งสายแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 ให้มาประกอบหุ่นยนต์ (บังคับมือ) และทดสอบสนาม
36 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น ใต้อาคาร 1 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686 วันที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ให้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน และประชุมทีม แบ่งสายแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 ให้มาประกอบหุ่นยนต์ (บังคับมือ) และทดสอบสนาม
37 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ชั้น 5 ห้อง ลีลาวดี 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 52
09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149 !! ให้ทุกทีมส่งเล่มรายงาน มาที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภายใน 3 ธ.ค. 2555 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา
38 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สนามฟุตซอล 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา tel 0888376686, ครูสุวภาพ เวชสุทัศน์ 086-8194149 !! ให้ทุกทีมส่งเล่มรายงาน มาที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ภายใน 3 ธ.ค. 2555 ผู้รับผิดชอบ ครูวัลลภ พงษ์ศิลา


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]