หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง Multi Media 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายปิยบุตร เอมโอฐ 086-8406771
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง Mulit Media 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายปิยบุตร เอมโอฐ 086-8406771
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 911,912,913 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางสุเนตรา ศรีสุข 089-9391939
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 914,915,916 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางสุเนตรา ศรีสุข 089-9391939
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7207,7208,7210 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม 087-8098354
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7207,7208,7210 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม 087-8098354
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 911,912,913 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายนาวี เวทวงศ์ 081-9451201
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 914,915,916 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นายนาวี เวทวงค์ 081-9451201
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 และ 922 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน น.ส.ศรัณยา ฤทธิเลิศ 081-6876569
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องศิริมิตร วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-12 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 13-25 แข่งภาคบ่าย / **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 26-38 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 39-51 แข่งภาคบ่าย 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ 081-7441392
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคารหอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-12 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 13-25 แข่งภาคบ่าย / **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 26-38 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 39-51 แข่งภาคบ่าย 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ 081-7441392
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932,934 หัวข้อที่ใช้แข่งขัน ยึดหัวข้อตามการแข่งขันระดับชาติ 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน น.ส.จันทา จำปีกลาง 086-7116934
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932,934 หัวข้อที่ใช้แข่งขัน ยึดหัวข้อตามการแข่งขันระดับชาติ 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน น.ส.จันทา จำปีกลาง 086-7116934
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935,936 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ 081-4304998
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935,936 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ 081-4304998


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]