เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2555
9 ต.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

***
ระดับภาคเหนือ ***

  มาแล้วครับ 

 
 
 Update (17 พ.ย.2555) รายชื่อโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวด
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62

โครงงานคณิตศาสตร์

กอท.คอมพิวเตอร์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สุขศึกษาพลศึกษา

หุ่นยนต์

วิทยาศาสตร์

 
 
 รายชื่อโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวด
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62

โครงงานคณิตศาสตร์

กอท.คอมพิวเตอร์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สุขศึกษาพลศึกษา

หุ่นยนต์

วิทยาศาสตร์

 
 

ศึกษาการใช้งานระบบเพิ่มเติม ที่นี่

 
 
 new มีข่าว Update เสมอ เข้ามาดูบ่อย ๆ นะครับ  new
 
 

 แนบท้ายหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต ภาคเหนือ

คลิกอ่านรายละเอียด ที่นี่

 
 


เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
 
 
ขณะนี้ ระบบได้เชื่อมโยงไปยังระดับภาคแล้ว
สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
โดยเลือกสังกัด , จังหวัด  และ เขตพื้นที่
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
ประกาศ...การประกวดผลงานทางวิชาการ (Best Practice) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๒
ประกาศ...การประกวดผลงานทางวิชาการ (Best Practice) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๒ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ให้นำผลงานไปแสดงที่ อุโบสถ วัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2555 เวลา 18:33 น.
ประกาศ...จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขัน Cross word ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน นำกระดานแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขัน หรือสามารถสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัมนาผู้เรียน ได้ที่ 080-0312315 อภินันท์ (โจ้)
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2555 เวลา 14:41 น.
ประกาศ....เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเครื่องร่อน ทุกประเภท
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม เครื่องร่อน ทุกประเภท เป็น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2555 เวลา 10:55 น.
ประกาศ.....เอกสารที่จะใช้เปลี่ยนตัว / ชื่อ-สุกล

 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัว / ชื่อ-สกุล  ของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน ให้ทำการบันทึกใน เอกสาร DOC.5 (เอกสารอยู่ในซองที่กรรมการประจำกิจกรรม)ก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้น

ดูตัวอย่างเอกสาร DOC5 ได้ที่นี่

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 17:13 น.
ประกาศ...กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะ สารฯ กอท.
 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 15:51 น.
ประกาศ...ลดจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ สพฐ. ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.4-ป.6 เดิมในระบบลงทะเบียนกำหนดให้นักเรียน ทีมละ 8 คน ขณะนี้ได้ตรวจสอบจากเกณฑ์การแข่งขันแล้ว พบว่ามีทีมละ 6 คน ดังนั้น จึงขอแจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมนี้และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายและอำเภอตรวจสอบอีกครั้งเพื่อทำการลดจำนวนลงให้ได้ตามเกณฑ์การแข่งขันนะครับ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14:24 น.
ประกาศ...หัวข้อประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม-----> การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3
หัวข้อการแข่งขัน

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14:10 น.
หัวข้อประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรม--->1.วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1-3 และ 2.รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1-3
หัวข้อประกวด

อ่านต่อ ...

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 16:56 น.
เข้าใช้งานระบบไม่ได้ เชิญทางนี้
แจ้งตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯทุกอำเภอฯ หากเข้าระบบใช้งานของโรงเรียนไม่ได้ ให้แก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

อ่านต่อ ...

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13:00 น.
ส่งเอกสารผลการแข่งขันระดับเครือข่ายอำเภอ

แจ้งตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ ทุกอำเภอ หากดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ผ่านการแข่งขันจากเครือข่าย เพื่อมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ขอให้ส่งเอกสาร/สรุปผลการแข่งขันระดับเครือข่ายฯ มายัง กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ เพื่อจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง และจะใช้ยืนยันข้อมูลในการแข่งขันระดับภาคต่อไป

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 12:24 น.
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 154
จำนวนทีม 2,006
จำนวนนักเรียน 4,690
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,901
จำนวนกรรมการ 1,340
ครู+นักเรียน 7,591
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,931
ประกาศผลแล้ว 229/321 (71.34%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ