ประกาศ...จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขัน Cross word ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน นำกระดานแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขัน หรือสามารถสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัมนาผู้เรียน ได้ที่ 080-0312315 อภินันท์ (โจ้)
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2555 เวลา 14:41 น.