สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่ปั๋ง 28 9 13 3 50
2 บ้านหนองไคร้ 26 13 5 4 44
3 สันทรายหลวง 25 11 5 8 41
4 บ้านบวกเปา 20 6 2 1 28
5 สบเปิงวิทยา 17 20 8 6 45
6 บ้านแจ่งกู่เรือง 15 13 7 5 35
7 วัดแม่แก้ดน้อย 15 11 7 4 33
8 สันป่าสักวิทยา 15 7 1 2 23
9 บ้านแม่โต๋ 15 5 4 0 24
10 บ้านนาบุญโหล่งขอด 13 6 2 3 21
11 บ้านแม่สา 13 5 4 4 22
12 บ้านร่มหลวง 13 5 2 3 20
13 ร่ำเปิงวิทยา 11 12 12 4 35
14 บ้านทุ่งโป่ง 10 14 3 3 27
15 สันมหาพนวิทยา 10 9 8 2 27
16 บ้านแม่ยางห้า 10 7 12 2 29
17 บ้านแม่โจ้ 9 11 3 5 23
18 บ้านแม่ไคร้ 9 10 1 1 20
19 ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 9 6 2 2 17
20 วัดงิ้วเฒ่า 8 11 6 2 25
21 บ้านริมใต้ 8 5 1 3 14
22 บ้านท่าเกวียน 8 3 1 1 12
23 บ้านบ่อแก้ว 8 2 5 6 15
24 บ้านแม่ตะละ 8 2 2 0 12
25 บ้านเจดีย์แม่ครัว 7 15 3 7 25
26 บ้านหลักปัน 7 7 2 5 16
27 บ้านปลาดาว 7 6 3 0 16
28 บ้านศรีบุญเรือง 7 4 7 2 18
29 บ้านแม่ขะปู 7 4 0 0 11
30 บ้านแม่ย่อย 7 1 0 1 8
31 ป่าแป๋วิทยา 6 10 8 3 24
32 บ้านแม่เหียะ 6 6 3 4 15
33 บ้านสันกลาง 6 5 3 2 14
34 บ้านหนองปลามัน 6 3 4 4 13
35 บ้านหลวง 6 2 3 2 11
36 บ้านน้ำริน 6 2 2 0 10
37 บ้านพระนอน 6 1 0 2 7
38 บ้านปางขุม 6 0 0 4 6
39 บ้านป่าตุ้ม 6 0 0 1 6
40 บ้านปง 5 5 2 2 12
41 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 5 1 0 11
42 วัดบ้านเหล่า 5 4 5 2 14
43 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 4 3 2 12
44 ชุมชนวัดช่อแล 5 4 0 2 9
45 บ้านสันพระเนตร 5 4 0 0 9
46 บ้านเมืองกื้ด 5 3 0 3 8
47 วัดท่าข้าม 5 2 3 3 10
48 บ้านแม่แฝก 5 2 1 1 8
49 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 5 1 7 1 13
50 บ้านเป้าวิทยาคาร 5 1 4 0 10
51 บ้านศาลา 5 1 0 1 6
52 บ้านแม่ปาคี 4 7 3 0 14
53 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 4 7 1 0 12
54 บ้านแม่แว 4 6 2 2 12
55 บ้านต้นผึ้ง 4 5 2 0 11
56 วัดยั้งเมิน 4 4 3 4 11
57 บ้านต้นรุง 4 4 3 0 11
58 วัดปางมะกล้วย 4 4 1 2 9
59 บ้านบวกหมื้อ 4 4 0 1 8
60 พร้าวบูรพา 4 3 5 2 12
61 บ้านหนองหาร 4 3 0 0 7
62 มูลนิธิมหาราช 5 4 2 0 0 6
63 บ้านปางกว้าง 4 1 3 0 8
64 บ้านบวกจั่น 4 1 1 0 6
65 บ้านปางห้วยตาด 4 1 0 0 5
66 บ้านแม่ตะมาน 3 8 1 5 12
67 บ้านป่าติ้ว 3 7 1 2 11
68 บ้านป่าลาน 3 5 7 2 15
69 บ้านหนองปิด 3 5 3 4 11
70 วัดบ้านป้อก 3 5 3 0 11
71 บ้านสันปง 3 4 5 1 12
72 ป่าจี้วังแดงวิทยา 3 4 2 0 9
73 บ้านแม่ลานคำ 3 4 1 1 8
74 ชุมชนบ้านโป่ง 3 3 3 1 9
75 บ้านกาดฮาว 3 3 1 1 7
76 ชุมชนบ้านดง 3 3 0 2 6
77 บ้านกิ่วเสือ 3 3 0 0 6
78 บ้านป่าไหน่ 3 2 2 0 7
79 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 2 0 1 5
80 บ้านโปง 3 2 0 1 5
81 สหกรณ์ดำริ 3 1 5 1 9
82 บ้านช้างใน 3 1 2 1 6
83 บ้านป่าเหมือด 3 1 1 1 5
84 ประดู่วิทยา 3 1 0 0 4
85 บ้านสันศรี 3 0 2 0 5
86 วัดสันคะยอม 3 0 1 0 4
87 วัดสันทรายมูล 3 0 0 0 3
88 วัดปางเติม 2 5 4 3 11
89 บ้านศรีงาม 2 4 1 1 7
90 บ้านขุนแจ๋ 2 3 2 1 7
91 สันป่าตึงวิทยาคาร 2 3 0 0 5
92 บ้านแม่เลา 2 2 2 2 6
93 หนองหล่มวิทยาคาร 2 2 2 0 6
94 วัดทุ่งหลวง 2 2 1 0 5
95 บ้านปางไฮ 2 2 1 0 5
96 วัดห้วยไร่ 2 2 0 0 4
97 บ้านป่าบง 2 1 3 0 6
98 บ้านหัวฝาย 2 1 2 2 5
99 บ้านหนองมะจับ 2 1 1 0 4
100 วัดแม่เลย 2 0 1 2 3
101 บ้านห้วยบง 2 0 1 1 3
102 บ้านกองแหะ 2 0 1 0 3
103 บ้านดอนแก้ว 1 4 0 2 5
104 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 1 3 6 0 10
105 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 3 4 1 8
106 บ้านสันคะยอม 1 3 3 2 7
107 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 3 2 0 6
108 เชียงใหม่มัธยม 1 3 2 0 6
109 บ้านปางไม้แดง 1 3 0 2 4
110 วัดทรายมูล 1 3 0 1 4
111 วัดแม่กะ 1 3 0 1 4
112 บ้านสะลวงนอก 1 2 6 3 9
113 บ้านโป่งแยงใน 1 2 3 0 6
114 บ้านทับเดื่อ 1 2 2 0 5
115 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 2 1 1 4
116 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 1 3 1 5
117 บ้านป่าก้าง 1 1 2 0 4
118 บ้านโป่ง 1 1 0 2 2
119 บ้านป่าฮิ้น 1 1 0 0 2
120 ป่าบงห้วยฮ่าง 1 1 0 0 2
121 บ้านเมืองขอน 1 1 0 0 2
122 ภูดินวิทยา 1 0 1 0 2
123 สันป่ายางวิทยาคาร 1 0 0 0 1
124 บ้านผึ้ง 0 3 1 3 4
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 3 1 2 4
126 วัดหนองออน 0 2 2 2 4
127 บ้านแม่แสะ 0 2 1 0 3
128 วัดอมลอง 0 1 1 2 2
129 บ้านห้วยน้ำจาง 0 1 1 1 2
130 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 1 1 2
131 บ้านหนองบัวหลวง 0 1 1 0 2
132 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 0 1 1 0 2
133 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่แต 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่แมม 0 1 0 0 1
136 รัปปาปอร์ต 0 1 0 0 1
137 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
139 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 1 0
140 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 0 0 0
รวม 652 510 313 204 1,679