ส่งเอกสารผลการแข่งขันระดับเครือข่ายอำเภอ

แจ้งตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ ทุกอำเภอ หากดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ผ่านการแข่งขันจากเครือข่าย เพื่อมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ขอให้ส่งเอกสาร/สรุปผลการแข่งขันระดับเครือข่ายฯ มายัง กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ เพื่อจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง และจะใช้ยืนยันข้อมูลในการแข่งขันระดับภาคต่อไป

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 12:24 น.