ประกาศ...หัวข้อประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม-----> การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3
หัวข้อการแข่งขัน

 
  2.1 My freetime
2.2 Environment

 2.3 Health and Welfair
กิจกรรม-----> การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3
หัวข้อการแข่งขัน
 
3.1 Environment
 3.2 travelling
 3.3 Science and technology

กิจกรรม-----> การพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6
หัวข้อการแข่งขัน
 4.1 คุณครูสอนภาษาจีนที่รัก
กิจกรรม-----> การพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม1-ม.3
หัวข้อการแข่งขัน
5.1 โรงเรียนในฝันของฉัน
กิจกรรม-----> การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม1-ม.3
หัวข้อการแข่งขัน
6.1 อาชีพในฝันของฉัน

 

 

 1.1 My self
 1.2 My family
 1.3 My school

กิจกรรม-----> การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6
หัวข้อการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14:10 น.