หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 63 29 53.7% 9 16.67% 13 24.07% 3 5.56% 54
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 56 28 56% 13 26% 5 10% 4 8% 50
3 โรงเรียนสันทรายหลวง 62 27 50% 14 25.93% 5 9.26% 8 14.81% 54
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 68 24 44.44% 16 29.63% 9 16.67% 5 9.26% 54
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา 35 22 68.75% 6 18.75% 2 6.25% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 54 17 33.33% 20 39.22% 8 15.69% 6 11.76% 51
7 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 34 17 58.62% 8 27.59% 2 6.9% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 30 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 48 16 38.1% 14 33.33% 7 16.67% 5 11.9% 42
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 31 15 55.56% 6 22.22% 2 7.41% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนบ้านหลักปัน 29 14 50% 7 25% 2 7.14% 5 17.86% 28
12 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 34 13 40.63% 9 28.13% 8 25% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนบ้านริมใต้ 27 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
14 โรงเรียนบ้านแม่สา 28 13 50% 5 19.23% 4 15.38% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 27 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 34 12 35.29% 16 47.06% 3 8.82% 3 8.82% 34
17 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 40 11 28.21% 12 30.77% 12 30.77% 4 10.26% 39
18 โรงเรียนบ้านหนองหาร 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 34 10 32.26% 7 22.58% 12 38.71% 2 6.45% 31
20 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 32 9 31.03% 11 37.93% 4 13.79% 5 17.24% 29
21 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 23 9 42.86% 10 47.62% 1 4.76% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 21 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านหลวง 22 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
24 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 36 8 24.24% 15 45.45% 3 9.09% 7 21.21% 33
25 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 30 8 29.63% 11 40.74% 6 22.22% 2 7.41% 27
26 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 17 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 23 8 38.1% 2 9.52% 5 23.81% 6 28.57% 21
29 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 14 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านปางขุม 16 8 66.67% 0 0% 0 0% 4 33.33% 12
32 โรงเรียนบ้านปลาดาว 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
33 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 20 7 35% 4 20% 7 35% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 33 6 22.22% 10 37.04% 8 29.63% 3 11.11% 27
37 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 22 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนบ้านสันกลาง 18 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 20 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 17
40 โรงเรียนบ้านน้ำริน 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านพระนอน 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านศาลา 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านปง 16 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
44 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 17 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 15 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 13 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนวัดท่าข้าม 21 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 12 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
51 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 17 5 35.71% 1 7.14% 7 50% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 12 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านสันศรี 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 16 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
56 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านแม่แว 18 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
58 โรงเรียนบ้านป่าลาน 24 4 22.22% 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 18
59 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 14 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
60 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
61 โรงเรียนบ้านต้นรุง 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
62 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 14 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนบ้านศรีงาม 13 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 18 3 17.65% 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 17
71 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 15 3 23.08% 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 13
72 โรงเรียนบ้านหนองปิด 18 3 20% 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 15
73 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
74 โรงเรียนบ้านสันปง 18 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
75 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
81 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านโปง 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 11 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านช้างใน 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนประดู่วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดสันคะยอม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดปางเติม 16 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 14
93 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านแม่เลา 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
95 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
100 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดแม่เลย 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
103 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 10 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
108 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนวัดทรายมูล 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนวัดแม่กะ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 16 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 3 25% 12
114 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 9 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
120 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนภูดินวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านผึ้ง 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
125 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนวัดหนองออน 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดอมลอง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
129 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแม่แต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านแม่แมม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนรัปปาปอร์ต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 17 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]