สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 14 6 9 29 27 14 5 8 46
2 บ้านหนองไคร้ 13 5 7 25 28 13 5 4 46
3 วัดแม่แก้ดน้อย 11 10 3 24 24 16 9 5 49
4 สันป่าสักวิทยา 9 2 3 14 17 8 2 2 27
5 บ้านบวกเปา 8 7 1 16 22 6 2 2 30
6 บ้านนาบุญโหล่งขอด 8 3 4 15 15 6 2 4 23
7 บ้านหลักปัน 8 1 4 13 14 7 2 5 23
8 สวนองุ่นเชียงใหม่ 7 1 0 8 5 5 1 0 11
9 บ้านแม่โต๋ 6 6 2 14 17 5 4 1 26
10 บ้านริมใต้ 6 6 1 13 13 6 1 3 20
11 สันมหาพนวิทยา 6 2 4 12 13 9 8 2 30
12 บ้านหลวง 6 0 4 10 9 2 3 3 14
13 บ้านแจ่งกู่เรือง 5 7 3 15 16 14 7 5 37
14 บ้านหนองหาร 5 4 0 9 11 3 0 0 14
15 บ้านแม่ปั๋ง 4 12 10 26 29 9 13 3 51
16 บ้านแม่ยางห้า 4 3 2 9 10 7 12 2 29
17 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 3 1 8 8 5 2 1 15
18 ร่ำเปิงวิทยา 4 2 3 9 11 12 12 4 35
19 บ้านปางขุม 4 2 1 7 8 0 0 4 8
20 บ้านสันศรี 4 1 1 6 5 1 2 0 8
21 บ้านแม่ย่อย 4 1 0 5 7 1 0 1 8
22 บ้านแม่โจ้ 3 5 3 11 9 11 4 5 24
23 บ้านร่มหลวง 3 5 1 9 13 5 2 3 20
24 บ้านพระนอน 3 2 1 6 6 1 0 2 7
25 บ้านบ่อแก้ว 3 1 2 6 8 2 5 6 15
26 วัดยั้งเมิน 3 1 2 6 4 4 3 4 11
27 บ้านแม่ขะปู 3 1 0 4 7 4 0 0 11
28 บ้านป่าเหมือด 3 1 0 4 3 1 1 1 5
29 บ้านป่าลาน 3 0 4 7 4 5 7 2 16
30 บ้านศาลา 3 0 0 3 6 1 0 1 7
31 ชุมชนวัดช่อแล 3 0 0 3 5 4 0 2 9
32 วัดงิ้วเฒ่า 2 5 0 7 8 11 6 2 25
33 ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 2 3 3 8 9 7 2 2 18
34 สบเปิงวิทยา 2 2 3 7 17 20 8 6 45
35 บ้านท่าเกวียน 2 2 0 4 8 3 1 1 12
36 พร้าวบูรพา 2 1 2 5 4 3 5 2 12
37 วัดทุ่งหลวง 2 1 1 4 3 2 1 0 6
38 บ้านแม่แฝก 2 1 0 3 5 2 1 1 8
39 วัดสันทรายมูล 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 2 0 3 5 3 2 0 1 5
41 บ้านหนองปลามัน 2 0 2 4 6 3 4 4 13
42 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 0 1 3 5 4 3 2 12
43 วัดสันคะยอม 2 0 1 3 3 0 1 0 4
44 บ้านสะลวงนอก 2 0 1 3 1 2 6 3 9
45 บ้านต้นรุง 2 0 0 2 4 4 3 0 11
46 บ้านศรีงาม 2 0 0 2 4 4 1 1 9
47 บ้านแม่สา 1 5 5 11 13 5 4 4 22
48 บ้านปลาดาว 1 4 0 5 7 6 3 0 16
49 บ้านปง 1 3 2 6 5 6 2 2 13
50 บ้านหนองปิด 1 3 2 6 3 5 3 4 11
51 บ้านแม่แว 1 3 0 4 4 6 2 2 12
52 บ้านสันพระเนตร 1 2 1 4 5 5 0 0 10
53 บ้านแม่ตะละ 1 2 0 3 8 2 2 0 12
54 บ้านแม่ไคร้ 1 1 1 3 9 10 1 1 20
55 บ้านเมืองกื้ด 1 1 1 3 5 3 0 3 8
56 บ้านปางกว้าง 1 1 1 3 4 1 3 0 8
57 วัดบ้านเหล่า 1 1 0 2 5 4 5 2 14
58 บ้านป่าตุ้ม 1 0 3 4 8 1 0 1 9
59 บ้านแม่เหียะ 1 0 3 4 6 6 3 4 15
60 ป่าแป๋วิทยา 1 0 2 3 6 10 8 3 24
61 บ้านแม่ตะมาน 1 0 2 3 3 8 1 5 12
62 บ้านสันกลาง 1 0 1 2 6 5 3 2 14
63 บ้านแม่ปาคี 1 0 1 2 4 7 3 0 14
64 บ้านป่าติ้ว 1 0 1 2 3 7 1 2 11
65 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 2 1 2 2 5
66 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 5 1 7 1 13
67 วัดปางมะกล้วย 1 0 0 1 4 4 1 2 9
68 บ้านสันคะยอม 1 0 0 1 1 3 3 2 7
69 บ้านทับเดื่อ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
70 บ้านป่าฮิ้น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านทุ่งโป่ง 0 7 4 11 12 16 3 3 31
72 บ้านศรีบุญเรือง 0 3 2 5 7 4 7 2 18
73 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 3 1 4 5 1 4 0 10
74 บ้านขุนแจ๋ 0 3 1 4 3 3 2 1 8
75 บ้านต้นผึ้ง 0 2 2 4 4 5 2 0 11
76 บ้านแม่ลานคำ 0 2 2 4 3 4 1 1 8
77 มูลนิธิมหาราช 5 0 2 1 3 4 2 0 0 6
78 บ้านปางห้วยตาด 0 2 1 3 4 1 0 0 5
79 บ้านสันปง 0 2 1 3 3 4 5 1 12
80 วัดห้วยไร่ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
81 บ้านห้วยบง 0 2 0 2 2 0 1 1 3
82 บ้านโป่งแยงใน 0 2 0 2 1 2 3 0 6
83 บ้านเจดีย์แม่ครัว 0 1 5 6 8 15 3 7 26
84 บ้านบวกหมื้อ 0 1 2 3 4 4 0 1 8
85 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 2 3 3 4 4 1 11
86 บ้านน้ำริน 0 1 1 2 6 2 2 0 10
87 วัดท่าข้าม 0 1 1 2 5 3 3 3 11
88 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 0 1 1 2 4 7 1 0 12
89 บ้านโป่ง 0 1 1 2 1 1 0 2 2
90 บ้านกาดฮาว 0 1 0 1 3 3 1 1 7
91 บ้านโปง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
92 วัดปางเติม 0 1 0 1 2 5 4 3 11
93 บ้านป่าบง 0 1 0 1 2 1 3 0 6
94 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
95 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
96 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 1 4 0 2 5
97 บ้านปางไม้แดง 0 1 0 1 1 3 0 2 4
98 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1 3 0 1 4
99 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
100 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 ประดู่วิทยา 0 0 3 3 3 1 0 0 4
102 บ้านปางไฮ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
103 ป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
104 บ้านบวกจั่น 0 0 1 1 4 1 1 0 6
105 วัดบ้านป้อก 0 0 1 1 3 5 3 0 11
106 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 1 1 3 3 3 1 9
107 ชุมชนบ้านดง 0 0 1 1 3 3 0 2 6
108 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 1 1 2 2 2 0 6
109 วัดแม่เลย 0 0 1 1 2 0 1 2 3
110 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
111 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
112 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
113 สหกรณ์ดำริ 0 0 0 0 3 1 5 1 9
114 บ้านช้างใน 0 0 0 0 3 1 2 1 6
115 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
116 บ้านแม่เลา 0 0 0 0 2 2 2 2 6
117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 0 0 0 0 1 3 6 0 10
118 เชียงใหม่มัธยม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
119 วัดแม่กะ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
120 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
121 บ้านป่าก้าง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
122 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 0 3 1 3 4
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
126 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 2 2 2 4
127 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
128 วัดอมลอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
129 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
130 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
131 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่แต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 192 162 578 723 531 317 210 1,571