เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
แสดงรายชื่อเป็นรายทักษะ
ประวัติการจัดงาน
สรุปเหรียญแสดงบนจอภาพ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2555
6 ก.ย. 2555
7 ก.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 

โรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
ให้ทำหนังสือขอแก้ไขข้อมูลจากทางโรงเรียน
มาแสดงที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่แข่งขัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

 
 

คู่มือการลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
 

 
 

ศูนย์ฯแต่ละศูนย์ดำเนินการพิมพ์บัตรคณะกรรมการ

 
 

พบกันทาง  Facebook  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพ  ภาษาต่างประเทศ หุ่นยนต์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
obec-awards

 
     
 

 สนามแข่งขันโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์  แผนผัง
[ทักษะภาษาไทย]    [ทักษะสังคมศึกษา]
[ทักษะคณิตศาสตร์]  [ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์]

สนามแข่งขันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
[ภาษาต่างประเทศ ]              [หุ่นยนต์ ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนห้องสมุด ] [นักบินน้อย ]

สนามแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] [สุขศึกษาและพละศึกษา]

สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย  แผนผัง
[วิทยาศาสตร์ ] [เกษตร,งานช่าง,คหกรรม,ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ ]

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศผลตัวแทนระดับภาคแข่งขันทักษะโครงงานอาชีพ

ประกาศผล

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 11:07 น.
ประกาศแล้ว !!! ผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ประกาศแล้ว !!! ผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 11:00 น.
ประกาศผล Obec Arward ประจำปีการศึกษา 2555
สามารถคลิกดูข้อมูลรายละเอียดผลการแข่งขันได้
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2555 เวลา 16:35 น.
การแข่งขันCross word ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Cross word ม.1-ม.3  แข่งขันวันที่ 6 สิงหาคม 2555
Cross word ม.4-ม.6  แข่งขันวันที่ 5 สิงหาคม 2555

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 16:50 น.
ส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์

รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 20:51 น.
เกณฑ์ ซูโดกุ , a-math , คำคม, cross word

แก้ไขเกณฑ์
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 17:09 น.
แก้ไขชื่อสกุลกรรมการการแข่งขัน
 ต้องการแก้ไขชื่อสกุลกรรมการแข่งขันให้แจ้งศูนย์การแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ
 และศูนย์ฯ ส่งรายชื่อให้โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08:36 น.
ขอเชิญกรรมการ Science Show ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประชุม
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเชิญกรรมการ Science Show ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประชุมในวันที่ 29 ส.ค. 55 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ เวลา 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08:19 น.
การแข่งขัน crossword
การแข่งขัน crossword ให้เตรียม แผง crossword มาเองด้วยค่ะ
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 15:43 น.
รายการแข่งขันของคอมพิวเตอร์ เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

ให้ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ในรายการ
1. การตูน(2D)
2. ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (ProdeskTop)
3. ตัดต่อวีดีโอ
เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1.ดินสอ  2.ยางลบ 3.ไม้บรรทัด 4.สีไม้

ข้อปฏิบัติของอัฉริยะไอที

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 15:41 น.
รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)มาแล้ว
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 67
จำนวนทีม 6,351
จำนวนนักเรียน 14,045
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,328
จำนวนกรรมการ 2,419
ครู+นักเรียน 21,373
ครู+นักเรียน+กรรมการ 23,792
ประกาศผลแล้ว 283/396 (71.46%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ