สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 75 37 16 128 87 43 21 9 151
2 เทิงวิทยาคม 75 36 19 130 104 39 12 9 155
3 ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 72 52 37 161 149 36 14 9 199
4 สามัคคีวิทยาคม 69 46 28 143 136 38 21 5 195
5 พานพิทยาคม 61 34 21 116 89 43 15 9 147
6 แม่จันวิทยาคม 57 41 26 124 85 48 35 13 168
7 เชียงแสนวิทยาคม 39 40 41 120 73 50 46 11 169
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 36 41 36 113 104 47 17 6 168
9 เชียงของวิทยาคม 36 29 27 92 63 42 39 16 144
10 แม่ลาววิทยาคม 35 32 35 102 65 58 36 14 159
11 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 30 16 28 74 76 44 28 12 148
12 ป่าแดดวิทยาคม 26 28 18 72 48 41 28 18 117
13 นครวิทยาคม 26 15 12 53 39 44 30 24 113
14 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 25 24 11 60 47 31 24 21 102
15 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 19 18 57 41 40 17 16 98
16 เวียงแก่นวิทยาคม 19 15 10 44 44 20 34 23 98
17 ลูกรักเชียงของ 19 14 22 55 42 35 35 25 112
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 17 8 15 40 46 21 17 14 84
19 พญาเม็งราย 16 21 15 52 39 30 27 20 96
20 สันติคีรีวิทยาคม 16 15 6 37 38 19 12 14 69
21 เด็กดีพิทยาคม 14 13 9 36 28 23 25 16 76
22 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 13 10 12 35 27 19 25 18 71
23 แม่เจดีย์วิทยาคม 12 16 17 45 42 23 26 16 91
24 พานพิเศษพิทยา 12 13 9 34 34 30 17 20 81
25 ไม้ยาวิทยาคม 12 6 12 30 23 24 19 21 66
26 นุชนาถอนุสรณ์ 11 16 10 37 34 33 22 15 89
27 บุญเรืองวิทยาคม 11 8 8 27 29 20 18 14 67
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 11 6 10 27 39 36 25 22 100
29 วาวีวิทยาคม 10 13 14 37 25 29 23 21 77
30 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 9 9 6 24 28 19 21 17 68
31 ศิริมาตย์เทวี 9 5 9 23 16 11 11 3 38
32 สหศาสตร์ศึกษา 9 2 3 14 28 8 11 14 47
33 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 8 13 21 42 33 39 18 18 90
34 เชียงรายวิทยาคม 8 13 5 26 38 21 25 14 84
35 ราชประชานุเคราะห์ 15 8 8 6 22 15 15 8 8 38
36 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 8 6 4 18 10 12 4 9 26
37 ปล้องวิทยาคม 7 17 13 37 31 26 27 21 84
38 แม่ต๋ำวิทยา 7 13 11 31 31 23 23 29 77
39 แม่สรวยวิทยาคม 7 8 14 29 26 26 23 22 75
40 บ้านเทอดไทย 6 9 9 24 18 23 21 15 62
41 จันจว้าวิทยาคม 6 6 17 29 23 19 27 23 69
42 สันติวิทยา 6 5 4 15 24 17 35 19 76
43 บ้านแซววิทยาคม 6 3 5 14 19 16 13 12 48
44 ยางฮอมวิทยาคม 6 3 5 14 16 7 18 21 41
45 สามัคคีวิทยาคม 2 5 13 7 25 32 26 37 12 95
46 ขุนตาลวิทยาคม 5 11 13 29 32 20 27 20 79
47 แม่อ้อวิทยาคม 5 7 11 23 20 17 13 10 50
48 ดอนชัยวิทยาคม 5 5 10 20 34 27 28 22 89
49 ดอยงามวิทยาคม 5 2 1 8 13 5 12 19 30
50 วัฒนศึกษา 4 5 8 17 11 9 9 6 29
51 เวียงชัยวิทยาคม 4 5 5 14 17 24 19 21 60
52 บ้านด้ายเทพกาญจนา 4 5 4 13 13 7 6 6 26
53 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 2 1 7 11 8 6 12 25
54 ความหวังเวียงป่าเป้า 4 0 5 9 8 3 6 8 17
55 ห้วยสักวิทยาคม 3 8 11 22 29 30 22 23 81
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 7 6 15 29 30 26 17 85
57 ดรุณราษฎร์วิทยา 2 3 7 12 7 9 5 6 21
58 บ้านห้วยผึ้ง 2 3 4 9 9 7 7 13 23
59 พรพิกุลพิทยา 2 2 1 5 6 6 2 4 14
60 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 6 6 13 15 11 1 5 27
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 1 2 5 4 9 3 18
62 วัดอำมาตย์วิทยา 1 0 0 1 1 5 12 0 18
63 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 2 1
64 วัดแม่คำวิทยาคม 0 2 2 4 1 6 5 9 12
รวม 1,045 870 777 2,692 2,346 1,542 1,245 914 5,133