สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 149 36 14 9 199
2 สามัคคีวิทยาคม 136 38 21 5 195
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 104 47 17 6 168
4 เทิงวิทยาคม 104 39 12 9 155
5 พานพิทยาคม 89 43 15 9 147
6 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 87 43 21 9 151
7 แม่จันวิทยาคม 85 48 35 13 168
8 เชียงแสนวิทยาคม 73 50 46 11 169
9 แม่ลาววิทยาคม 65 58 36 14 159
10 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 62 44 28 12 134
11 เชียงของวิทยาคม 56 42 39 16 137
12 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 47 31 24 21 102
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 46 21 17 14 84
14 ป่าแดดวิทยาคม 44 41 28 18 113
15 ลูกรักเชียงของ 42 35 35 25 112
16 แม่เจดีย์วิทยาคม 42 23 26 16 91
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 41 40 17 16 98
18 นครวิทยาคม 39 44 30 24 113
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 39 36 25 22 100
20 พญาเม็งราย 39 30 27 20 96
21 เชียงรายวิทยาคม 38 21 25 14 84
22 สันติคีรีวิทยาคม 38 19 12 14 69
23 เวียงแก่นวิทยาคม 36 20 34 23 90
24 นุชนาถอนุสรณ์ 34 33 22 15 89
25 พานพิเศษพิทยา 34 30 17 20 81
26 ดอนชัยวิทยาคม 34 27 28 22 89
27 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 33 39 18 18 90
28 สามัคคีวิทยาคม 2 32 26 37 12 95
29 ขุนตาลวิทยาคม 32 20 27 20 79
30 ปล้องวิทยาคม 31 26 27 21 84
31 แม่ต๋ำวิทยา 31 23 23 29 77
32 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 29 30 26 17 85
33 ห้วยสักวิทยาคม 29 30 22 23 81
34 บุญเรืองวิทยาคม 29 20 18 14 67
35 เด็กดีพิทยาคม 28 23 25 16 76
36 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 28 19 21 17 68
37 สหศาสตร์ศึกษา 28 8 11 14 47
38 แม่สรวยวิทยาคม 26 26 23 22 75
39 วาวีวิทยาคม 25 29 23 21 77
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 24 19 25 18 68
41 สันติวิทยา 24 17 35 19 76
42 จันจว้าวิทยาคม 23 19 27 23 69
43 ไม้ยาวิทยาคม 22 24 19 21 65
44 แม่อ้อวิทยาคม 20 17 13 10 50
45 บ้านแซววิทยาคม 19 16 13 12 48
46 บ้านเทอดไทย 18 23 21 15 62
47 เวียงชัยวิทยาคม 17 24 19 21 60
48 ศิริมาตย์เทวี 16 11 11 3 38
49 ยางฮอมวิทยาคม 16 7 18 21 41
50 ราชประชานุเคราะห์ 15 15 15 8 8 38
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 15 11 1 5 27
52 บ้านด้ายเทพกาญจนา 13 7 6 6 26
53 ดอยงามวิทยาคม 13 5 12 19 30
54 วัฒนศึกษา 11 9 9 6 29
55 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 11 8 6 12 25
56 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 10 12 4 9 26
57 บ้านห้วยผึ้ง 9 7 7 13 23
58 ความหวังเวียงป่าเป้า 8 3 6 8 17
59 ดรุณราษฎร์วิทยา 7 9 5 6 21
60 พรพิกุลพิทยา 6 6 2 4 14
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 4 9 3 18
62 วัดแม่คำวิทยาคม 1 6 5 9 12
63 วัดอำมาตย์วิทยา 1 5 12 0 18
64 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 2 1
รวม 2,309 1,542 1,245 914 6,010