สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 149 36 14 9 199
2 สามัคคีวิทยาคม 136 38 21 5 195
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 104 47 17 6 168
4 เทิงวิทยาคม 104 39 12 9 155
5 พานพิทยาคม 89 43 15 9 147
6 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 87 43 21 9 151
7 แม่จันวิทยาคม 85 48 35 13 168
8 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 76 44 28 12 148
9 เชียงแสนวิทยาคม 73 50 46 11 169
10 แม่ลาววิทยาคม 65 58 36 14 159
11 เชียงของวิทยาคม 63 42 39 16 144
12 ป่าแดดวิทยาคม 48 41 28 18 117
13 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 47 31 24 21 102
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 46 21 17 14 84
15 เวียงแก่นวิทยาคม 44 20 34 23 98
16 ลูกรักเชียงของ 42 35 35 25 112
17 แม่เจดีย์วิทยาคม 42 23 26 16 91
18 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 41 40 17 16 98
19 นครวิทยาคม 39 44 30 24 113
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 39 36 25 22 100
21 พญาเม็งราย 39 30 27 20 96
22 เชียงรายวิทยาคม 38 21 25 14 84
23 สันติคีรีวิทยาคม 38 19 12 14 69
24 นุชนาถอนุสรณ์ 34 33 22 15 89
25 พานพิเศษพิทยา 34 30 17 20 81
26 ดอนชัยวิทยาคม 34 27 28 22 89
27 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 33 39 18 18 90
28 สามัคคีวิทยาคม 2 32 26 37 12 95
29 ขุนตาลวิทยาคม 32 20 27 20 79
30 ปล้องวิทยาคม 31 26 27 21 84
31 แม่ต๋ำวิทยา 31 23 23 29 77
32 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 29 30 26 17 85
33 ห้วยสักวิทยาคม 29 30 22 23 81
34 บุญเรืองวิทยาคม 29 20 18 14 67
35 เด็กดีพิทยาคม 28 23 25 16 76
36 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 28 19 21 17 68
37 สหศาสตร์ศึกษา 28 8 11 14 47
38 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 27 19 25 18 71
39 แม่สรวยวิทยาคม 26 26 23 22 75
40 วาวีวิทยาคม 25 29 23 21 77
41 สันติวิทยา 24 17 35 19 76
42 ไม้ยาวิทยาคม 23 24 19 21 66
43 จันจว้าวิทยาคม 23 19 27 23 69
44 แม่อ้อวิทยาคม 20 17 13 10 50
45 บ้านแซววิทยาคม 19 16 13 12 48
46 บ้านเทอดไทย 18 23 21 15 62
47 เวียงชัยวิทยาคม 17 24 19 21 60
48 ศิริมาตย์เทวี 16 11 11 3 38
49 ยางฮอมวิทยาคม 16 7 18 21 41
50 ราชประชานุเคราะห์ 15 15 15 8 8 38
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 15 11 1 5 27
52 บ้านด้ายเทพกาญจนา 13 7 6 6 26
53 ดอยงามวิทยาคม 13 5 12 19 30
54 วัฒนศึกษา 11 9 9 6 29
55 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 11 8 6 12 25
56 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 10 12 4 9 26
57 บ้านห้วยผึ้ง 9 7 7 13 23
58 ความหวังเวียงป่าเป้า 8 3 6 8 17
59 ดรุณราษฎร์วิทยา 7 9 5 6 21
60 พรพิกุลพิทยา 6 6 2 4 14
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 4 9 3 18
62 วัดแม่คำวิทยาคม 1 6 5 9 12
63 วัดอำมาตย์วิทยา 1 5 12 0 18
64 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 2 1
รวม 2,346 1,542 1,245 914 5,133