หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 210 149 71.63% 36 17.31% 14 6.73% 9 4.33% 208
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 209 136 68% 38 19% 21 10.5% 5 2.5% 200
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 181 104 59.77% 47 27.01% 17 9.77% 6 3.45% 174
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 170 104 63.41% 39 23.78% 12 7.32% 9 5.49% 164
5 โรงเรียนพานพิทยาคม 160 89 57.05% 43 27.56% 15 9.62% 9 5.77% 156
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 164 87 54.38% 43 26.88% 21 13.13% 9 5.63% 160
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 184 85 46.96% 48 26.52% 35 19.34% 13 7.18% 181
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 161 76 47.5% 44 27.5% 28 17.5% 12 7.5% 160
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 184 73 40.56% 50 27.78% 46 25.56% 11 6.11% 180
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 177 65 37.57% 58 33.53% 36 20.81% 14 8.09% 173
11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 161 63 39.38% 42 26.25% 39 24.38% 16 10% 160
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 136 48 35.56% 41 30.37% 28 20.74% 18 13.33% 135
13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 129 47 38.21% 31 25.2% 24 19.51% 21 17.07% 123
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 104 46 46.94% 21 21.43% 17 17.35% 14 14.29% 98
15 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 129 44 36.36% 20 16.53% 34 28.1% 23 19.01% 121
16 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 146 42 30.66% 35 25.55% 35 25.55% 25 18.25% 137
17 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 112 42 39.25% 23 21.5% 26 24.3% 16 14.95% 107
18 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 133 41 35.96% 40 35.09% 17 14.91% 16 14.04% 114
19 โรงเรียนนครวิทยาคม 142 39 28.47% 44 32.12% 30 21.9% 24 17.52% 137
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 125 39 31.97% 36 29.51% 25 20.49% 22 18.03% 122
21 โรงเรียนพญาเม็งราย 124 39 33.62% 30 25.86% 27 23.28% 20 17.24% 116
22 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 104 38 38.78% 21 21.43% 25 25.51% 14 14.29% 98
23 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 92 38 45.78% 19 22.89% 12 14.46% 14 16.87% 83
24 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 110 34 32.69% 33 31.73% 22 21.15% 15 14.42% 104
25 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 104 34 33.66% 30 29.7% 17 16.83% 20 19.8% 101
26 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 118 34 30.63% 27 24.32% 28 25.23% 22 19.82% 111
27 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 123 33 30.56% 39 36.11% 18 16.67% 18 16.67% 108
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 110 32 29.91% 26 24.3% 37 34.58% 12 11.21% 107
29 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 102 32 32.32% 20 20.2% 27 27.27% 20 20.2% 99
30 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 110 31 29.52% 26 24.76% 27 25.71% 21 20% 105
31 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 109 31 29.25% 23 21.7% 23 21.7% 29 27.36% 106
32 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 106 29 28.43% 30 29.41% 26 25.49% 17 16.67% 102
33 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 106 29 27.88% 30 28.85% 22 21.15% 23 22.12% 104
34 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 89 29 35.8% 20 24.69% 18 22.22% 14 17.28% 81
35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 101 28 30.43% 23 25% 25 27.17% 16 17.39% 92
36 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 92 28 32.94% 19 22.35% 21 24.71% 17 20% 85
37 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 63 28 45.9% 8 13.11% 11 18.03% 14 22.95% 61
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 98 27 30.34% 19 21.35% 25 28.09% 18 20.22% 89
39 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 102 26 26.8% 26 26.8% 23 23.71% 22 22.68% 97
40 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 103 25 25.51% 29 29.59% 23 23.47% 21 21.43% 98
41 โรงเรียนสันติวิทยา 101 24 25.26% 17 17.89% 35 36.84% 19 20% 95
42 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 94 23 26.44% 24 27.59% 19 21.84% 21 24.14% 87
43 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 98 23 25% 19 20.65% 27 29.35% 23 25% 92
44 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 61 20 33.33% 17 28.33% 13 21.67% 10 16.67% 60
45 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 66 19 31.67% 16 26.67% 13 21.67% 12 20% 60
46 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 81 18 23.38% 23 29.87% 21 27.27% 15 19.48% 77
47 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 88 17 20.99% 24 29.63% 19 23.46% 21 25.93% 81
48 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 44 16 39.02% 11 26.83% 11 26.83% 3 7.32% 41
49 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 68 16 25.81% 7 11.29% 18 29.03% 21 33.87% 62
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 48 15 32.61% 15 32.61% 8 17.39% 8 17.39% 46
51 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 44 15 46.88% 11 34.38% 1 3.13% 5 15.63% 32
52 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 37 13 40.63% 7 21.88% 6 18.75% 6 18.75% 32
53 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 52 13 26.53% 5 10.2% 12 24.49% 19 38.78% 49
54 โรงเรียนวัฒนศึกษา 36 11 31.43% 9 25.71% 9 25.71% 6 17.14% 35
55 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 41 11 29.73% 8 21.62% 6 16.22% 12 32.43% 37
56 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 35 10 28.57% 12 34.29% 4 11.43% 9 25.71% 35
57 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 40 9 25% 7 19.44% 7 19.44% 13 36.11% 36
58 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 25 8 32% 3 12% 6 24% 8 32% 25
59 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 27 7 25.93% 9 33.33% 5 18.52% 6 22.22% 27
60 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 18 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
61 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 21 5 23.81% 4 19.05% 9 42.86% 3 14.29% 21
62 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 22 1 4.76% 6 28.57% 5 23.81% 9 42.86% 21
63 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 18 1 5.56% 5 27.78% 12 66.67% 0 0% 18
64 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]