หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000054 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 40 74 49
2 000059 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 44 79 51
3 000048 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 81 191 100
4 000066 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 18 40 25
5 000050 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 48 132 55
6 000038 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 102 188 121
7 000028 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 98 177 109
8 000010 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 181 415 198
9 000012 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 118 315 122
10 000013 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 92 221 116
11 000015 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 52 110 51
12 000029 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 123 206 110
13 000001 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 210 596 307
14 000020 โรงเรียนนครวิทยาคม 142 252 175
15 000040 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 89 205 105
16 000049 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 37 95 38
17 000031 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 66 117 78
18 000033 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 110 206 126
19 000021 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 136 243 150
20 000036 โรงเรียนพญาเม็งราย 124 321 128
21 000014 โรงเรียนพานพิทยาคม 160 405 204
22 000019 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 104 234 137
23 000039 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 68 108 82
24 000030 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 41 66 43
25 000017 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 103 179 104
26 000025 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 92 190 92
27 000004 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 209 589 243
28 000011 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 110 189 137
29 000035 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 133 244 134
30 000007 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 106 219 130
31 000034 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 161 414 184
32 000027 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 184 470 201
33 000006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 125 247 153
34 000032 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 170 477 201
35 000003 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 161 420 190
36 000008 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 88 155 102
37 000023 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 129 358 149
38 000009 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 106 207 156
39 000041 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 129 292 148
40 000024 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 184 461 173
41 000037 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 109 237 158
42 000002 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 177 404 178
43 000022 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 102 205 103
44 000026 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 164 417 207
45 000016 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 61 110 68
46 000018 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 112 234 91
47 000042 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 94 163 98
48 000069 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 21 38 21
49 000063 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 25 48 38
50 000068 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 27 58 42
51 000070 โรงเรียนธารทิพย์ 0 0 0
52 000061 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 110 238 110
53 000067 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 3 5 4
54 000053 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 146 298 185
55 000064 โรงเรียนวัฒนศึกษา 36 73 40
56 000065 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 44 91 70
57 000046 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 63 156 73
58 000047 โรงเรียนสันติวิทยา 101 219 109
59 000045 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 104 228 94
60 000057 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 101 180 148
61 000058 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 104 229 116
62 000056 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่น 5 0 0 0
63 000044 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 0 0 0
64 000051 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 18 24 18
65 000060 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 22 37 33
66 000055 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 35 62 33
67 000062 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 98 184 110
รวม 6351 14045 7324
21369

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]