สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 75 37 16 128 87 43 21 9 151
2 เทิงวิทยาคม 75 36 19 130 104 39 12 9 155
3 ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 72 52 37 161 149 36 14 9 199
4 สามัคคีวิทยาคม 69 46 28 143 136 38 21 5 195
5 พานพิทยาคม 61 34 21 116 89 43 15 9 147
6 แม่จันวิทยาคม 57 41 26 124 85 48 35 13 168
7 เชียงแสนวิทยาคม 39 40 41 120 73 50 46 11 169
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 36 41 36 113 104 47 17 6 168
9 แม่ลาววิทยาคม 35 32 35 102 65 58 36 14 159
10 เชียงของวิทยาคม 29 29 27 85 56 42 39 16 137
11 นครวิทยาคม 26 15 12 53 39 44 30 24 113
12 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 25 24 11 60 47 31 24 21 102
13 ป่าแดดวิทยาคม 22 28 18 68 44 41 28 18 113
14 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 19 18 57 41 40 17 16 98
15 ลูกรักเชียงของ 19 14 22 55 42 35 35 25 112
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 17 8 15 40 46 21 17 14 84
17 พญาเม็งราย 16 21 15 52 39 30 27 20 96
18 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 16 16 28 60 62 44 28 12 134
19 สันติคีรีวิทยาคม 16 15 6 37 38 19 12 14 69
20 เด็กดีพิทยาคม 14 13 9 36 28 23 25 16 76
21 เวียงแก่นวิทยาคม 14 12 10 36 36 20 34 23 90
22 แม่เจดีย์วิทยาคม 12 16 17 45 42 23 26 16 91
23 พานพิเศษพิทยา 12 13 9 34 34 30 17 20 81
24 นุชนาถอนุสรณ์ 11 16 10 37 34 33 22 15 89
25 บุญเรืองวิทยาคม 11 8 8 27 29 20 18 14 67
26 ไม้ยาวิทยาคม 11 6 12 29 22 24 19 21 65
27 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 11 6 10 27 39 36 25 22 100
28 วาวีวิทยาคม 10 13 14 37 25 29 23 21 77
29 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 10 10 12 32 24 19 25 18 68
30 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 9 9 6 24 28 19 21 17 68
31 ศิริมาตย์เทวี 9 5 9 23 16 11 11 3 38
32 สหศาสตร์ศึกษา 9 2 3 14 28 8 11 14 47
33 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 8 13 21 42 33 39 18 18 90
34 เชียงรายวิทยาคม 8 13 5 26 38 21 25 14 84
35 ราชประชานุเคราะห์ 15 8 8 6 22 15 15 8 8 38
36 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 8 6 4 18 10 12 4 9 26
37 ปล้องวิทยาคม 7 17 13 37 31 26 27 21 84
38 แม่ต๋ำวิทยา 7 13 11 31 31 23 23 29 77
39 แม่สรวยวิทยาคม 7 8 14 29 26 26 23 22 75
40 บ้านเทอดไทย 6 9 9 24 18 23 21 15 62
41 จันจว้าวิทยาคม 6 6 17 29 23 19 27 23 69
42 สันติวิทยา 6 5 4 15 24 17 35 19 76
43 บ้านแซววิทยาคม 6 3 5 14 19 16 13 12 48
44 ยางฮอมวิทยาคม 6 3 5 14 16 7 18 21 41
45 สามัคคีวิทยาคม 2 5 13 7 25 32 26 37 12 95
46 ขุนตาลวิทยาคม 5 11 13 29 32 20 27 20 79
47 แม่อ้อวิทยาคม 5 7 11 23 20 17 13 10 50
48 ดอนชัยวิทยาคม 5 5 10 20 34 27 28 22 89
49 ดอยงามวิทยาคม 5 2 1 8 13 5 12 19 30
50 วัฒนศึกษา 4 5 8 17 11 9 9 6 29
51 เวียงชัยวิทยาคม 4 5 5 14 17 24 19 21 60
52 บ้านด้ายเทพกาญจนา 4 5 4 13 13 7 6 6 26
53 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 2 1 7 11 8 6 12 25
54 ความหวังเวียงป่าเป้า 4 0 5 9 8 3 6 8 17
55 ห้วยสักวิทยาคม 3 8 11 22 29 30 22 23 81
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 7 6 15 29 30 26 17 85
57 ดรุณราษฎร์วิทยา 2 3 7 12 7 9 5 6 21
58 บ้านห้วยผึ้ง 2 3 4 9 9 7 7 13 23
59 พรพิกุลพิทยา 2 2 1 5 6 6 2 4 14
60 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 6 6 13 15 11 1 5 27
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 1 2 5 4 9 3 18
62 วัดอำมาตย์วิทยา 1 0 0 1 1 5 12 0 18
63 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 2 1
64 วัดแม่คำวิทยาคม 0 2 2 4 1 6 5 9 12
รวม 1,011 867 777 2,655 2,309 1,542 1,245 914 5,096