เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ถาม-ตอบ กระดานข่าว
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 พ.ย. 2555
29 พ.ย. 2555
30 พ.ย. 2555
3 ธ.ค. 2555
4 ธ.ค. 2555
6 ธ.ค. 2555
7 ธ.ค. 2555
8 ธ.ค. 2555
9 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
สามารถโหลดเกียรติบัตรได้แล้ว
 
 

 
 

แบบฟอร์มกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน

รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) (2)

 
 
เกณฑ์การแข่งขัน
1.สิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และม.ปลาย
                ส่งเอกสารความยาว ไม่เกิน 15 หน้า จำนวน 10 เล่ม ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555
2. Sci Show ม.ต้น และ ม.ปลาย
                ส่งเอกสารจำนวน 9 เล่ม พร้อมรายงานตัวในวันแข่งขัน
3.โครงงานประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
                ส่งเอกสารจำนวน 7 เล่มในวันแข่งขัน
4.โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
                ส่งรูปเล่มให้เอกสาร จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
 
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
                จังหวัดชัยภูมิ 36110
 
 
แจ้งตรวจสอบจำนวนผู้เข้าแข่งขันประเภททีม
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
โดยให้แต่ละเขตพื้นที่ตรวจสอบรายการแข่งขัน/จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีที่กำหนดให้แข่งเป็นทีม ท่านต้องส่งนักเรียนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน กำหนดไว้ทีมละ ๒ คน ท่านต้องส่งนักเรียน ๒ คน หากท่านส่งมาคนเดียวนักเรียนท่านอ่านจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
 
 
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 62ปีการศึกษา 2555จังหวัดชัยภูมิ
 
  ๑. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กำหนดให้ ๖ บท ดังนี้
       ๑.๑ นิราศภูเขาทอง
       ๑.๒ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
       ๑.๓ อิศรญาณภาษิต
       ๑.๔ บุพการี
       ๑.๕ วัฒนธรรม
       ๑.๖ พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กำหนดให้ ๖ บท ดังนี้
       ๑.๑ อิเหนา  ตอน ศึกกระหมังกุหนิง
       ๑.๒ ลิลิตตะเลงพ่าย
       ๑.๓ กาพย์เห่เรือ  ตอน เห่ชมเรือกระบวน
       ๑.๔ นิราศพระบาท
       ๑.๕ ยามมืด
       ๑.๖ ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
  ๒. สุนทรพจน์  ในรอบแรก
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ใช้หัวข้อเดียวกัน
            “การดำรงตนอย่างมีความสุขในกระแสโลกาภิวัตน์”
หมายเหตุ   การส่งเอกสารต้นฉบับให้ผู้เข้าแข่งขันนำมาส่งในวันแข่งขัน จำนวน ๕ ชุด
          ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  ประชุมพร้อมกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2555  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
          บทอาขยาน ม.ต้น (คลิกที่นี่)
          บทอาขยาน ม.ปลาย (คลิกที่นี่)
 
 

 

แก้ไขหัวข้อการแข่งขันด้านทัศนศิลป์

รายการที่(12.5)แข่งวงโปงลาง โน้ตลายลมพัดไผ่

บันทึกข้อตกลงจากกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ มัธยมศึกษา
คณะกรรมการได้ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน วิธีดำเนินการรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันดังนี้
 
กิจกรรม แกะสลักผลไม้ ม.ปลาย 
1.ตรวจอุปกรณ์ก่อนเข้าแข่งขัน
2.ความชัดเจนของลาย ลายไม่ต่ำกว่า 5 ลาย
3.ความละเอียดและความเหมาะสม
4.ชนิดของผักและผลไม้ที่นำมาแกะ (เนื้ออ่อน – แข็ง)
5.จำนวนชิ้นงาน
6.การจัดตกแต่งสามารถตกแต่งล่วงหน้าได้และห้ามจัดเป็นช่อแล้วสามารถนำชิ้นงานมาแปะติด
7.การจัดตกแต่งโต๊ะที่เน้นความหรูหราอลังการ ไม่มีผลต่อคะแนน
 
กิจกรรม การแข่งขันอาหารคาว-หวาน เพื่อสุขภาพ ม.ต้น
   เพิ่มเติมเกณฑ์
1.การทำอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) หวาน ขอเน้นเรื่องความเป็นไทย
2.การจัดตกแต่งโต๊ะอาหารที่เน้นความหรูหราอลังการ ไม่มีผลต่อคะแนน
 
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
1.จัดเตรียมหน้ากาก(กันฝุ่น, กลิ่นทินเนอร์, สี) สำหรับกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน
2.สถานที่อาจขอจัดแยกกับการแข่งขันประเภทอื่น เนื่องจากจะมีปัญหาในเรื่องเครื่องมือ พื้นที่ใช้เครื่องมือ กลิ่น
 
กิจกรรม บายศรี ( ม.4-6 )
1.บายศรีขนาด 5 ชั้น ต้องมีตัวบายศรี ครบทั้ง 5 ชั้น
2.การตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้สด ดูที่ความสด คงทน
3.ต้องประกอบด้วยงานร้อยมาลัย งานใบตอง(เย็บแบบ)
4.ถ้าโครงสร้างไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ คณะกรรมการจะไม่ตัดสินงานชิ้นนั้น
 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
 

                                                                 หัวข้อภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
ม.ต้น "โรงเรียนในฝันของฉัน"
ม.ปลาย  "สถานที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดของฉัน"
ภาษาญี่ปุ่น
ม.ต้น  "อาชีพในฝันของฉัน"
ม.ปลาย  "ความใฝ่ฝันในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของฉัน"
ภาษาฝรั่งเศส
ครอบคลุมหัวข้อ "ความใฝ่ฝันในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของฉัน"

 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

ขอความกรุณาดาว์นโหลดบัตรกรรมการตัดสิน  บัตรประจำตัวนักเรียน  และครูผู้ฝึกสอน  หลังวันที่ 25 พฤศจิกายน  2555 

รายการแข่งขัน โครงงาน  การออกแบบและเทคโนโลยี จะต้องมีรายชื่อประกาศจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค

การลงทะเบียน OBEC Award ทุก สพม.สามาถลงทะเบียนผ่านระบบที่นี่ เช่นเดียวกับการลงทะเบียนการแข่งขัน ของนักเรียน  โดยให้เขตเลือกรายการที่มีตัวแทนก่อน  โรงเรียนหรือหน่วยงานจึงจะสามารถลงทะเบียนได้

 
 

แผนผังโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน
1.  วิทยาศาสตร์  โรงเรียนภูเขียว
2.  คณิตศาสตร์  โรงเรียนคอนสวรรค์
3.  การงานอาชีพฯ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4.  สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนแก้งคร้อ
5.  สุขศึกษาฯ  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
6.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
7.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
8.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
9.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ
10.คอมพิวเตอร์  โรงเรียนแก้งคร้อ
11.ภาษาไทย  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
12.ดนตรี  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
13.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ (แก้ไขเมื่อวันที่ 26 พ.ย.55)
14.ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
15.การจัดดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
16.เวทีกลาง

 
 

สูจิบัตรการแข่งขัน
1.  คอมพิวเตอร์  แก้ไขการแข่ง CMS   web editor และ Text editor  (แก้ไขล่าสุด) 12 พ.ย. 2555 
2.  การเรียนร่วม (แก้ไขล่าสุด) 3 พ.ย. 55
3.  ภาษาต่างประเทศ  (แก้ไขล่าสุด) 12  พ.ย. 55
4.  คณิตศาสตร์ (แก้ไขล่าสุด 5 พ.ย.55)
5.  วิทยาศาสตร์
6.  สุขศึกษา
7.  การงานอาชีพฯ
8.  สังคมศึกษาฯ (แก้ไขล่าสุด 26 พ.ย.55)
9. ดนตรี
10.ดนตรี(การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย) แก้ไขล่าสุด
11.ดนตรี(การแข่งขันวงดนตรีไทย)
12.ทัศนศิลป์
13.นาฎศิลป์
14.กิจกรรมท้องถิ่น
15.การแข่งขันนักบินน้อย
16.การแข่งขันหุ่นยนต์
17.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แก้ไขเมื่อวันที่ 26 พ.ย.55)
18.ภาษาไทย

 
 

 ลำดับที่ ของ สพม.ที่จะเข้าแข่งขัน

 รายชื่อศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบประสานงานแต่ละกลุ่มสาระฯ
1. นายสุภี  หิรัญคำ  086-2659119  ศิลปะฯ
2. นายโยธี  ป้อพันธุ์ดุง  081-3931600  สุขศึกษาฯ
3. นางสาวศิริ  แคนสา  084-6060896  วิทยาศาสตร์
    นางศศิธร  สิทธิ  ครู ร.ร.ภูเขียว  086-8500061
4. นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 085-6119315  ภาษาต่างประเทศ
    4.1  นางสาวจุฬาวัลย์  แก้วดวงดี  081-7187556
     ผู้ประสานงาน ร.ร.สตรีชัยภูมิ (คลิกที่นี่)
5. นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 081-9998115  สังคมฯ
     นายนรา  ตรีธัญญา  ครู ร.ร.แก้งคร้อ  087-9664555
6.  นางปรียารัตน์  ขาวปั้น  089-7210280  การงานฯ
7. นางกาญจน์สุดา  จีรภัทรอติชัย 087-2431251 คณิตศาสตร์
8. นางถาวร  จิวาลักษณ์  081-9761834  ภาษาไทย และ เรียนร่วม
     8.1  นางสาวมารศรี  วิริยะรังษิยากรณ์  รองผู้อำนวยการ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล  ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทย 081-9765819
     8.2  นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว  ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย  082-7370076
     8.3  นายสงบ  ลุนทา  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนร่วม  081-0712220 
     8.4  นางสาวสุภาพ  ประดิษฐ์ค่าย  ผู้ประสานงานศูนย์เรียนร่วม  089-7224764
9. นางอิสรีย์  ศิริสรณ์  088-3570595  คอมพิวเตอร์
     9.1  นายสงบ  ชัยวิเชียร  ครู ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา 086-7139082
     9.2  นายสุนันท์  กลางพระเนตร  ครู  ร.ร.สตรีชัยภูมิ  086-2466342
     9.3  นายวฤธ  อุมารังษี  ครู  ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ  081-0738069 
     9.4  นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  ครู  ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล  089-6246190
     9.5  นายโยธิน  งามสกุล  ครู  ร.ร.แก้งคร้อวิทยา 087-8787135
10.นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  089-8494877
11.นายมานะ  ประจงจิตร  ครู ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล  หุ่นยนต์ และนักบินน้อย  089-6240926

 

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,119
จำนวนทีม 10,892
จำนวนนักเรียน 36,987
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 17,613
จำนวนกรรมการ 1,763
ครู+นักเรียน 54,600
ครู+นักเรียน+กรรมการ 56,363
ประกาศผลแล้ว 250/289 (86.51%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ