หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งวันที่ 3, ลำดับที่ 31-61 แข่งวันที่ 4
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งวันที่ 3, ลำดับที่ 31-61 แข่งวันที่ 4
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ค้นคว้า (วันที่ 3 แข่งขัน 4 กิจกรรม, วันที่ 4 interview) 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61

4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-18.00 วันที่ 3 แข่งขัน 4 กิจกรรม, วันที่ 4 interview
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 621 (วันที่ 3 แข่งขัน 4 กิจกรรม, วันที่ 4 interview) 3 ธ.ค. 2555
4 ธ.ค. 2555
08.00-18.00 วันที่ 3 แข่งขัน 4 กิจกรรม, วันที่ 4 interview
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 4 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปาริชาต 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งวันที่ 3, ลำดับที่ 31-61 แข่งวันที่ 4
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอประชุม ชั้น 2 ห้อง แก้วกัลยา 3 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งวันที่ 3, ลำดับที่ 31-61 แข่งวันที่ 4
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 4 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ลีลาวดี 3 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ลีลาวดี 4 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]